Bestyrelsens beretning 2017

Fakta og bestyrelsens arbejde: 

Vi holder i dag generalforsamling nr. 18 i denne forening.

74 medlemmer sidste år –  68 i år. Medlemstallet er desværre faldet lidt, så vi vil hilse nye meget velkommen 

Årets 10 træf er afholdt siden sidste generalforsamling. Vi har sat minimumsdeltagerantal til 15, for at et træf kan holdes.  Derfor har vi sat sidste tilmeldingsfrist til 2 uger før hver gang, for hvis et træf skal aflyses, skal instruktørerne vide det i god tid. Meld jer gerne til i god tid.

Generalforsamling var i Silkeborg med foredrag af Henrik Duer.

I maj 2016 var vi på Vejen idrætscenter med foredrag om ZHealth og efterfølgende afprøvning af øvelserne samt TRXtræning.

I juni afholdt vi vores weekend i Vildbjerg med Birgitte Nymann. Endnu er dog oplvelse med mange nye input til krop og sjæl. Og maden hele weekenden var efter Birgittes anvisninger til, hvordan hun mener, man skal spise på vej ned i vægt.

I august I Århus til Storebadedag i regnvejr med Jan Svensson og Tor Andersen. Dans, udendørs træning og badning! Hyggelig dag med mulighed for overnatning. Søndag formiddag foredrag af Ingrid Videbæk om livsstilsændringer.

September på Højskolen Skærgården med Klaus Lundberg Olsen. Foredrag og gåtur i flot vejr og flotte omgivelser.

Oktober i Vildbjerg med Brian Overkjær og Camilla Galsgård. Foredrag om motivation og efterfølgende Spinning/feminin fitness.

I oktober afholdt bestyrelse og kontaktpersoner også planlægningsweekend i Vildbjerg.

November Var vi hos Herninggruppen med Diætist Anika Thor. Hyggelig dag med sund mad og undervisning.

Januar i Lunden Silkeborg med besøg af Psykolog Anne Hvarregård Mose fra Hjerteforeningen. Meget fint foredrag om at ændre livsstil. Tøjbyt og gåtur derefter

Februar på besøg hos Livsstilscenter Brædstrup. Afdelingsleder Lene Lange fortalte om stedet og om svær overvægt. Vores aftale om Zumbatime gik i glemmebogen…

Marts I Esbjerg  med foredrag af Psykolog Jacob Linnet om afhængighed og behandlingen af det. Derefter sjov linedance med Susanne.

Og nu i april med generalforsamling og redondotræning med Britta Vürtz Christensen

Så vi må sige, at vi har været rundt om det, vi skal i landsforeningens træf: Motion, inspiration, motivation og psyke, sund mad… og ellers samvær og glæde! Der skulle være mulighed for at blive inspireret til et sundere liv via disse træf og at pille det ud, vi hver især kan bruge i hverdagen.

Og igen i år kan jeg konstatere, at der jo er flittigt fremmøde. Vi skal jo også tænke på, at vi er 68 medlemmer, så hvis vi er over 20…..i dag 27 tilmeldte, er det jo en stor procentdel af foreningen, der deltager.

Til nogle af vores træf har vi inviteret gæster med. Det kan vi rigtig godt lide, og det er også en måde at udbrede kendskab til foreningen på.

OG alle disse fine tiltag kan vi kun afholde, fordi vi får tilskud fra Sundhedsstyrelsens Udlodningsmidler, som vi får støtte fra til foreningsdrift og til vores årlige weekend.

Vi har lige søgt om midler til at støtte weekenden juni 2018, hvor vi endnu ikke har sat instruktører og sted på, så alle forslag er meget velkomne. Bestyrelsen har talt om en tur til København igen? Det gælder jo i øvrigt for alle træffene i 2018, at vi efterlyser gode ideer. Vi har lige nu en snak i gang med Jacob Linnet om et gruppebehandlingsforløb, og vil gerne finde penge og tid til det. Så det vil vi høre nogle holdninger i dag.

Lokalgrupper

8 grupper: Fyn, Fredericia, Vejen, Esbjerg, Silkeborg, Aarhus, Herning, Lemvig/Struer. Nogle steder officielle grupper med bestyrelse og kommunal tilknytning – andre steder medlemmer, der deltager i landsforeningens aktiviteter. Også 2 medlemmer fra Sjælland men ingen gruppe. Der kommer jævnligt henvendelser, men når de hører, at der ingen gruppe er i nærheden af, hvor de bor, melder de ikke tilbage. Jeg opfordrer altid til at starte en ny med vores hjælp.

Tilskud til lokalgrupperne har vi haft igen i år. De er blevet brugt til aktiviteter i grupperne, så der er noget godt at komme efter bl.a. motionsinstruktører.

Hjemmesiden kører nu med Maja Petersen som webmaster, og det sætter bestyrelsen stor pris på.

T- shirt gives til nye medlemmer og ellers efter behov, besluttede bestyrelsen sidste år. Vi undersøger igen nye muligheder for klub T-shirt. Arbejdet med sports T-shirt blev diskuteret i bestyrelsen med beslutning om ikke at arbejde mere med det lige nu. Måske kan der arbejdes med en mulighed for at få foreningens tryk på eget tøj med egenbetaling eller med foreningens betaling. Dette kan tages op af generalforsamlingen

Annoncering.

Vi har haft et banner på Fagbladet 3 F online nyhedsbrev. Har ikke haft mærkbar effekt. Ellers kan vi stadig lægge postkort ud. Dog står vi og skal have lavet nye postkort med nyt billede. Vi har også nogle A4 billeder til at hænge forskellige steder. Har roll-ups til at bruge på evt. messer eller bare til at bruge til træf, for at vise at vi er der!

Bestyrelsesmøder er afholdt i forbindelse med træf men ellers meget via mail. Det store møde med mest planlægning finder sted på kontaktpersonweekend, hvor året planlægges, og tanker om foreningen vendes. Kontaktpersonerne og bestyrelsen var igen i år et døgn i Vildbjerg den første weekend i oktober, og det var en succes, da der var tid til både møder, motion og hygge. Der skal jo også gerne være tid til at tænke nye tanker. Det foregår på samme måde igen i år.

Vi bør i denne forsamling og i de næste år overveje, hvordan vi kan tilføre dette ellers gode koncept noget nyt, så alle ideer og initiativer er altid velkomne.

Og så vil jeg da opfordre jer til at gå ud og sprede budskabet om vores forening! 

Hermed overlades beretningen til debat og kommentarer!

På bestyrelsens vegne

Karen Bak Andersen – formand