Bestyrelsens beretning 2023

Fakta og bestyrelsens arbejde

Kontingent 300kr.
Medlemstal 54(sidste år 59), som er fordelt i 4 grupper med nedsat bestyrelse i Århus, Silkeborg,
Vejen og Esbjerg. Derudover består foreningen af medlemmer fordelt i Regionerne Nordjylland og
Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Lokalgrupperne i Århus, Silkeborg og Esbjerg
mødes regelmæssigt. Alle medlemmer tilbydes et månedligt træf, der afholdes rundt omkring i
landet. Bestyrelsen udtrykker bekymring over medlemstallet, som er faldet de senere år.

Vi har afholdt 9 ud af 10 planlagte træf siden sidste generalforsamling.
2022
Juni. Weekend i København med besøg og træning hos Wellcome v. Hanne B. Larsen og besøg og
træning hos Jan Svensson og Tor Andersen på Powerhouse.
August. Mette Brath motion, foredrag, havbad og besøg hos Frk Askepot i Thyborøn
September. Foredrag i Ringkøbing med vanecoach Rikke Højland.( Hvad er det, vi propper i
munden?)
Oktober. Birgitte Nymann i Esbjerg.
November. Aflyst. Skulle havde været i Århus hos Sharyn Dell.

2023
Januar. Foredrag i Silkeborg v. Lotte og Jørgen Michaelsen. (Når slankekuren spænder ben for dit
vægttab)
Februar. Antiinflammatorisk kost v. Birthe Svarrer i Vejen.
Marts. Yoga og Gongmeditation med Merit Sikær i Lemvig
April. Motion og foredrag i Århus hos Shape v. Sharyn Dell og coach Lotte Oldrup Rasmussen.
Maj. Weekend i Vildbjerg med Brian Overkær og Camilla Galsgård.
Udlodningsmidler. Vi søger hvert år støtte til foreningsdrift og til vores årlige weekend. Vi afventer
pt. Svar fra Aktivitetspuljen ang. weekend 2024.
Hjemmesiden kører med Maja Petersen som webmaster.
Desuden har vi to grupper på facebook. En åben gruppe ”Fnuggeline” og en lukket gruppe kun for
medlemmer ”Aktiv i Fnuggeline”. En Side ”Slankeforeningen Fnuggeline” har vi også. Vi er
desuden på Instagram #Fnuggeline.
Facebookgrupperne administreres af formand, kasserer og andre.

Sponsoraftaler
Vi har en sponsoraftale med OK. Få et OK- kort og tilmeld det som støtte til Fnuggeline.
Bestyrelsesmøder er afholdt som onlinemøder bortset fra planlægningsweekend i oktober.
Kommunikation med bestyrelsen foregår på mail og Messenger

På bestyrelsens vegne. Karen Bak Andersen – Formand.
Godkendt af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen 24.06.23.