Bestyrelsens beretning 2019

Fakta og bestyrelsens arbejde: 

Vi holder i dag generalforsamling nr. 20 i denne forening.

82 medlemmer sidste år –  84 i dag.

Årets 10 træf er afholdt siden sidste generalforsamling. Vi har sat minimumsdeltagerantal til 15, for at et træf kan holdes.  Derfor har vi sat sidste tilmeldingsfrist til 2 uger før hver gang, for hvis et træf skal aflyses, skal instruktørerne vide det i god tid. Meld jer gerne til i god tid.

Generalforsamling 5. maj var i Silkeborg med efterfølgende træningstime.

I maj afholdt vi vores weekend i Vildbjerg med Psykolog Jacob Linnet og lokale kræfter til motionsdelen og andet underholdning.

I juli havde vi Jan Svensson  og Tor Andersen til god og sjov motion i Esbjerg.

I august I Århus til Storebadedag  med Sharyn Dell. Foredrag, træning og bad. Opfølgning på weekend  og input fra Jacob Linnet søndag formiddag.

September  Ved Jels sø med badning, saunagus og yoga. Jan H. Petersen.

Oktober Esbjerg med diætist Helle Nielsen og Susanne til Linedance.

November  Rødding med besøg af Menuboxen og tillavning af sund mad. Plus foredrag.

Januar i Lunden Silkeborg Morten Elsøe.

Februar Lemvig fitness med Easyline og foredrag om Tat

Marts  I Silkeborg med Linn Trentel Busch. Hjernetræning og mental sundhed. Og besøg af Annette  Ilfeldt, der vil lave et kunstprojekt med os.

April . Generalforsamling i Århus og qigong.

Så vi må sige, at vi har været rundt om det, vi skal i landsforeningens træf: Motion, inspiration, motivation og psyke, sund mad… og ellers samvær og glæde! Der skulle være mulighed for at blive inspireret til et sundere liv via disse træf og at pille det ud, vi hver især kan bruge i hverdagen. Og af nye tiltag havde vi bl.a. TAT, weekend med overspisningsbehandling og nu et kunstprojekt på vej.

Vi har modtaget 35000 kr. til tilskud til vores weekend i september. Det er 15000 kr mindre end sidste år, da aktivitetspuljen får tilført færre midler. Derfor er prisen hævet i år.

Vi har søgt midler til weekenden i 2020 og modtager gerne ønsker og nye ideer.

I år kan vi konstatere, at der er faldende fremmøde til en del træf. Modsat sidste år, hvor det var stigende. Hvad gør vi ved det?

Til nogle af vores træf har vi inviteret gæster med. Det kan vi rigtig godt lide, og det er også en måde at udbrede kendskab til foreningen på.

OG alle disse fine tiltag kan vi kun afholde, fordi vi får tilskud fra Sundhedsministeriets Udlodningsmidler, som vi får støtte fra til foreningsdrift og til vores årlige weekend.

Lokalgrupper

8 grupper: Fyn, Fredericia, Vejen, Esbjerg, Silkeborg, Aarhus, Herning, Lemvig/Struer. Nogle steder officielle grupper med bestyrelse og kommunal tilknytning – andre steder medlemmer, der deltager i landsforeningens aktiviteter. Vi har også få medlemmer, der ikke er med i en gruppe. Også 3 medlemmer fra Sjælland men ingen gruppe. Der kommer jævnligt henvendelser, men når de hører, at der ingen gruppe er i nærheden af, hvor de bor, melder de ikke tilbage. Jeg opfordrer altid til at starte en ny med vores hjælp.

Tilskud til lokalgrupperne har vi haft igen i år. De er blevet brugt til aktiviteter i grupperne, så der er noget godt at komme efter bl.a. motionsinstruktør i Lemviggruppen.

Hjemmesiden kører med Maja Petersen som webmaster, og det sætter bestyrelsen stor pris på.

Annoncering/ medier.

Vi har haft en annonce i bl.a. Helse. Der kommer en artikel i Hjemmet med Grethe og mig snart, som også omhandler Fnuggeline.

Bestyrelsesmøder er afholdt i forbindelse med træf men ellers meget via mail.

I år aflyste vi kontaktweekend og holdt i stedet to længere møder. Årsagen var ændrede tider på tildeling af udlodningsmidler. I år er det tilbage på de tidligere datoer, så et døgnophold overvejes igen.

Vi bør i denne forsamling og i de næste år overveje, hvordan vi kan tilføre dette ellers gode koncept noget nyt, så alle ideer og initiativer er altid velkomne.

Og så vil jeg da opfordre jer til at gå ud og sprede budskabet om vores forening!

Hermed overlades beretningen til debat og kommentarer!

På bestyrelsens vegne

Karen Bak Andersen – formand