Bestyrelsens beretning 2022

Fakta og bestyrelsens arbejde

Kontingent 300kr.

Medlemstal 59, som er fordelt i 4 grupper med nedsat bestyrelse i Århus, Silkeborg, Vejen og Esbjerg, og ellers består foreningen af medlemmer fordelt i Regionerne Nordjylland og Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden.

Vi kom endelig i gang efter corona og har afholdt 9 ud af 10 planlagte træf siden august 21.

2021
August. Generalforsamling og Jan Svensson/Tor Andersen samt Sharyn Dell. Århus. Skæring strand.
September. Psykolog Henrik Holm Hansen om selvværd. Silkeborg
Oktober. Foredrag om BED mm. Ved Nadja Engsig. Silkeborg.
November. Vandtræning og wellness samt julefrokost. Them.

2022
Januar. Aflyst.
Februar. Psykolog Lene Meier om BED og spiseforstyrrelser. Motion. Silkeborg.
Marts. Foredrag Morten Elsøe om Craving. Silkeborg
April. Henrik Duer. Ikke flere kostråd. Gåtur ved Århus Å. Århus.
Maj. Generalforsamling. SANS og jagten på bevægeglæde ved Linn Trentell Busch. Silkeborg.

Udlodningsmidler. Vi søger hvert år støtte til foreningsdrift og til vores årlige weekend. Vi afventer pt. Svar fra Aktivitetspuljen ang. weekend 2023.

Hjemmesiden kører med Maja Petersen som webmaster.

Desuden har vi to grupper på facebook. En åben gruppe ”Fnuggeline” og en lukket gruppe kun for medlemmer ”Aktiv i Fnuggeline”.  En Side ”Slankeforeningen Fnuggeline” har vi også. Vi er desuden på Instagram #SlankeforeningenFnuggeline.

Sponsoraftaler
Vi har en sponsoraftale med OK. Få et OK- kort og tilmeld det som støtte til Fnuggeline.

Bestyrelsesmøder er afholdt som onlinemøder bortset fra planlægningsweekend i oktober.

Vi bør i denne forsamling overveje, hvordan vi kan tilføre dette ellers gode koncept noget nyt, så vi kan udvikle foreningen.

På bestyrelsens vegne. Karen Bak Andersen – Formand.