Bestyrelsens beretning 2018

Fakta og bestyrelsens arbejde: 

Vi holder i dag generalforsamling nr. 19 i denne forening.

68 medlemmer sidste år –  82 den 31. Marts. Og nu 85. Endelig vendte den nedadgående kurve, og vi har fået flere nye medlemmer. En del har vi fået via reklame på ophold på Livsstilscenter Brædstrup, en del via et nyoprettet motionstilbud i Thyborøn, og så er der kommet et par stykker via hjemmesiden og lokalgrupperne. Og to tidligere medlemmer kom tilbage for at kunne deltage i weekenden i år.

Årets 10 træf er afholdt siden sidste generalforsamling. Vi har sat minimumsdeltagerantal til 15, for at et træf kan holdes.  Derfor har vi sat sidste tilmeldingsfrist til 2 uger før hver gang, for hvis et træf skal aflyses, skal instruktørerne vide det i god tid. Meld jer gerne til i god tid.

Generalforsamling 30. april var i Silkeborg med efterfølgende træningstime med Britta Vürtz Christensen.

I maj var vi i Århus til reformertræning på Freeform, travetur for at se ramsløg og derefter naturtræning.

I juni afholdt vi vores weekend i Vildbjerg med Birgitte Nymann og Sharyn Dell. En oplevelse med mange nye input til krop og sjæl – og lattermusklerne. Og maden hele weekenden var efter Birgittes anvisninger til, hvordan hun mener, man skal spise på vej ned i vægt.

I august I Århus til Storebadedag  med Jan Svensson og Tor Andersen. Dans, udendørs træning og badning! Hyggelig dag med mulighed for overnatning. Søndag formiddag kom Diætist Anne Ravn for at præsentere sin nye bog ”Rigtig god fordøjelse”

September wellnessdag i DGI huset Herning med vandtræning med Christina og efterfølgende saunagus.

Oktober i Herning med foredrag af Morten Elsøe. En rigtig god dag med hans tanker. Der efter en gåtur, der blev kort, da vi stødte på en åben tøjforretning.

I oktober afholdt bestyrelse og kontaktpersoner også planlægningsweekend i Vildbjerg.

November Var vi hos på besøg på Kursuscenter Struer til rundvisning og kødfri madlavning med Diætist Anika Thor.

Januar i Lunden Silkeborg med Sense – Tankekost. Slankeduo psykolog Lotte Quist Michaelsen og vanecoach Jørgen Michaelsen holdt foredrag..også om den psykiske tilgang til vægttab. Derefter Hot Yoga, som var spændende at prøve.

Februar på besøg på Gudum Livsstilshøjskole med foredrag om motion og derefter Bokwa.

Marts besøg i Thyborøn med gåtur til havet og modeshow med tøjkøb, konkurrencer og hygge hos Frk. Askepot. Og vi fik vores nye t-shirts også!

April i Vildbjerg med foredrag af Vanecoach Kris Lorentsen, motion ved fys Inge Duelund Andreasen og besøg i Mappstore Herning.

Og nu første træf i maj med generalforsamling og Mindfullness/yoga med Merit Sikjær.

Så vi må sige, at vi har været rundt om det, vi skal i landsforeningens træf: Motion, inspiration, motivation og psyke, sund mad… og ellers samvær og glæde! Der skulle være mulighed for at blive inspireret til et sundere liv via disse træf og at pille det ud, vi hver især kan bruge i hverdagen.

I år kan jeg konstatere, at der er stigende fremmøde til de fleste træf. Vi er en flok aktive kvinder, der gerne vil blive klogere og få viden og inspiration om vores fælles problem – overvægt og vægttab.

Til nogle af vores træf har vi inviteret gæster med. Det kan vi rigtig godt lide, og det er også en måde at udbrede kendskab til foreningen på.

OG alle disse fine tiltag kan vi kun afholde, fordi vi får tilskud fra Sundhedministeriets Udlodningsmidler, som vi får støtte fra til foreningsdrift og til vores årlige weekend.

Vi har ikke kunnet søge om midler til weekend 2019 endnu, da der måske kommer ændrede regler, men for en sikkerhed skyld må I hellere komme på banen med ønsker, for lige pludslelig skal der handles hurtigt. Det gælder jo i øvrigt for alle træffene i 2019, at vi efterlyser gode ideer.

Lokalgrupper
8 grupper: Fyn, Fredericia, Vejen, Esbjerg, Silkeborg, Aarhus, Herning, Lemvig/Struer. Nogle steder officielle grupper med bestyrelse og kommunal tilknytning – andre steder medlemmer, der deltager i landsforeningens aktiviteter. Vi har også få medlemmer, der ikke er med i en gruppe. Også 2 medlemmer fra Sjælland men ingen gruppe. Der kommer jævnligt henvendelser, men når de hører, at der ingen gruppe er i nærheden af, hvor de bor, melder de ikke tilbage. Jeg opfordrer altid til at starte en ny med vores hjælp.

Tilskud til lokalgrupperne har vi haft igen i år. De er blevet brugt til aktiviteter i grupperne, så der er noget godt at komme efter bl.a. motionsinstruktører. Det resulterede i en tilgang på ti nye medlemmer i Thyborøn

Hjemmesiden kører med Maja Petersen som webmaster, og det sætter bestyrelsen stor pris på.

T- shirt.  Nye t- shirts sponseret af Frk. Askepot, Thyborøn og tøjfirmaet STUDIO. Vi siger tak og regner nu med at have bluser til de næste par år. Der er stadig en mulighed for at få foreningens tryk på eget tøj. Foreningen betaler trykket.

Annoncering/ medier.
Vi har haft en annonce i et tillæg til JyllandsPosten. Tillægget hedder Tabu.  En annonce i Helse har vi også haft i år. Vi har fået nye postkort. Vi har også nogle A4 billeder til at hænge forskellige steder. Har roll-ups til at bruge på evt. messer eller bare til at bruge til træf, for at vise at vi er der! Og så har jeg/Karen lige vundet et Beachflag til foreningen, så nu kan det også reklamere for os.

I forbindelse med træffet i Thyborøn fik vi god omtale i lokalpressen. Kirsten Didriksen har også haft en artikel i lokalpressen om Fnuggeline i Esbjergområdet.

Bestyrelsesmøder er afholdt i forbindelse med træf men ellers meget via mail. Det store møde med mest planlægning finder sted på kontaktpersonweekend, hvor året planlægges, og tanker om foreningen vendes. Kontaktpersonerne og bestyrelsen var igen i år et døgn i Vildbjerg den første weekend i oktober, og det var en succes, da der var tid til både møder, motion og hygge. Der skal jo også gerne være tid til at tænke nye tanker. Det foregår på samme måde igen i år.

Vi har også arbejdet på at søge tilskud til et medlemsønsket forløb med Jacob Linnet om behandling af overvægt med misbrugsmetoder. Vi fik afslag, og JL er flyttet til USA. Derfor bruger vi ham i vores årlige weekend i år, hvor vi søgte og fik godkendelse og midler.

Vi bør i denne forsamling og i de næste år overveje, hvordan vi kan tilføre dette ellers gode koncept noget nyt, så alle ideer og initiativer er altid velkomne.

Og så vil jeg da opfordre jer til at gå ud og sprede budskabet om vores forening!

Hermed overlades beretningen til debat og kommentarer!

På bestyrelsens vegne
Karen Bak Andersen – formand