Retningslinier

gældende for lokalforeninger og hovedforeningen

Følgende punkter er gældende for alle lokalgrupper af slankeforeningen Fnuggeline pr. 01.01.2001. Revideret 01.10.16

Medlemskab:  Medlemmer skal være medlem af landsforeningen, før man kan blive medlem af en lokalgruppe. 

Aktiviteter: Det er vigtigt at vægte både motion og andre former for hyggeligt samvær, hvilket også kræver en hensyntagen til de forskellige lokalgruppers sammensætning af medlemmer (fysik, ønsker, evt. økonomiske muligheder). Det bør være muligt at tilgodese så mange som muligt på årsbasis – er der medlemmer, der ønsker meget fysisk aktivitet hver gang, er det måske en mulighed at lave noget sammen uden for lokaltræffene. 

Vejning:  Er obligatorisk! 

Træf:  Der afholdes jævnligt landstræf, for øjeblikket ca. 10 gange årligt. Det er den arrangerende gruppe, der skal sørge for ”tabergaven”  og referatet til hjemmesiden og evt. facebookgruppen 

T-shirt:  Man har Fnuggeline T-shirt på hver gang, man er til møde eller træf eller på anden måde  repræsenterer  Fnuggeline f.eks. i pressesammenhæng.  

“Brugerbetaling”: Til landstræf betales der max 100 kr. til mad og derudover eventuelt til aktiviteter. Denne form for betaling for eventuel forplejning og aktiviteter ved lokale træf vil være frivilligt i lokalgrupperne. Prisen til landstræf bør aldrig blive så høj, at den kan afholde nogle fra at deltage. Tilmelding er selvfølgelig bindende, og der betales også ved afbud. 

Mad/Drikke: Mad til lokalmøder og træf skal være sund. Alkohol er kun tilladt ved overnatning.

Sponsorer: Lokale grupper kan søge lokale sponsorer til eget “forbrug” (f.eks. vægt, aktiviteter), mens store sponsorer søges af Landsforeningen. Har et medlem en sponsoridé, fremlægges denne for den lokale kontaktperson, som skal godkende ansøgningen. Går ansøgningen igennem er det idékvinden, der sørger for takkebrev mm. Det skal understreges, at det er ekstremt vigtigt at koordinere ansøgninger til sponsorer samt at takke for sponsorstøtte, så foreningens renommé ikke lider skade. 

Interview/Mediekontakt: Ved kontakt med landsdækkende medier skal landsforeningens bestyrelse informeres (skal aftales og fastlægges for at undgå dobbeltdækning og uhensigtsmæssig mediedækning af Fnuggeline) Artikler mm. fra lokalpressen sendes til scrapbogen eller formanden.

Generelt: Det er vigtigt at understrege, at alle medlemmer – i lokalgrupperne såvel som på landsplan – er ansvarlige for foreningens virke og bør tage initiativ til forskellige aktiviteter mm. Selvom der er nedsat en bestyrelse, og der er lokale kontaktpersoner, er det ikke meningen, at disse personer skal gøre alt arbejdet.

En kontaktpersons vigtigste opgave er hurtigst muligt at svare på kontakt fra nye medlemmer, medlemmer, landsbestyrelsen eller andre lokalgrupper. 

Er et medlem forhindret i at komme til et træf (lokalt såvel som på landsplan), er det op til vedkommende selv at få information om kommende arrangementer. I lokalgrupperne bedes man sætte sig ind i aftalerne om til – og framelding. Kort og godt: Tag ansvar for dit eget liv også i Fnuggeline! 

Vægtkriteriet BMI over 30 er grænsen for at blive medlem af foreningen. 

Hvis et evt. nyt medlem netop har gennemført et vægttab, kan der dispenseres for vægtgrænsen. Dette gælder også tidligere medlemmer. 

”Fnuggeline Light”: Man er ”Fnuggeline Light” når vægten når: Højde minus 100 + 15. Trøjen er anderledes. Det primære med  Fnuggeline Light trøjen er signalværdien, så de nye medlemmer kan se, at hun har været stor nok til at være en  Fnuggeline engang. 

Lokale bestyrelser: Der skal gøres opmærksom på, at lokale bestyrelser ikke er et krav, men en formalitet, som oprettes, hvis der er behov for dette i kommunen. Kommunernes regler skal overholdes. 

Lokale bestyrelser skal ”bruges til”: 

  • Fordeling af arbejdsopgaver.
  • Støtte fra regioner, kommune og lign. til lokaler,  vægt, evt. økonomisk støtte.
  • Ansvarsfordeling 

Hvis en lokalforening nedlægges tilfalder evt. vægt og penge  landsforeningen. Dvs. lokalforeningens vedtægter skal indeholde dette.

Formanden i lokalforeningen skal så vidt muligt være kontaktperson til landsforeningen.

Kontaktpersonen har ansvaret for bestilling og uddeling af t-shirts samt at kun ”lighterne” får light t-shirts!

Diskuteret og vedtaget af en enig bestyrelse og kontaktpersongruppe  01.10.16 

Karen Bak Andersen – formand