Retningslinier

gældende for lokalforeninger og landsforeningen

Følgende punkter er gældende for alle lokalgrupper af slankeforeningen Fnuggeline pr. 01.01.2001. Revideret 01.10.22

Medlemskab:
Medlemmer skal være medlem af landsforeningen, før man kan blive medlem af en lokalgruppe. 

Aktiviteter:
Aktiviteterne skal inspirere og motivere medlemmerne til sund livsstil indenfor motion, kost og psyke.

Vejning:
Der er mulighed for vejning. Månedens taber kåres (den der har tabt mest siden sidste træf).

Træf
Der afholdes jævnligt landstræf, for øjeblikket ca. 10 gange årligt. Det er den arrangerende gruppe, der skal sørge for vejning, ”tabergaven” og referatet.  

T-shirt:    
Man opfodres til at bruge Fnuggeline T-shirt, når det giver mening.

Brugerbetaling:
Landstræf med frokost 100 kr. og landstræf uden frokost 50 kr. Gæster dagspris + 50 kr. Weekendture undtaget
.

Tilmelding er bindende, og der betales også ved afbud. 

Udgifter til aktiviteterne i lokalgrupperne aftales i lokalgrupperne og holdes på et rimeligt niveau.

Mad/Drikke:
Mad til lokalmøder og træf skal være sund. Alkohol er kun tilladt ved særlige lejligheder.

Sponsorer:
Lokale grupper kan søge lokale sponsorer til eget “forbrug”, mens store sponsorer søges af Landsforeningen

Interview/Mediekontakt:
Ved kontakt med landsdækkende medier skal landsforeningens bestyrelse informeres (skal aftales og fastlægges for at undgå dobbeltdækning og uhensigtsmæssig mediedækning af Fnuggeline) Artikler mm. fra lokalpressen sendes til scrapbogen eller formanden.

Generelt:
Det er vigtigt at understrege, at alle medlemmer – i lokalgrupperne såvel som på landsplan – er ansvarlige for foreningens virke og bør tage initiativ til forskellige aktiviteter mm.
Selvom der er nedsat en bestyrelse, og der er lokale kontaktpersoner, er det ikke meningen, at disse personer skal gøre alt arbejdet.

En kontaktpersons vigtigste opgave er hurtigst muligt at svare på kontakt fra nye medlemmer, medlemmer, landsbestyrelsen eller andre lokalgrupper. 

Vægtkriteriet
BMI over 35 er grænsen for at blive medlem af foreningen. 

Hvis et evt. nyt medlem netop har gennemført et vægttab, kan der dispenseres for vægtgrænsen. Dette gælder også tidligere medlemmer. 

Lokale bestyrelser:
Der skal gøres opmærksom på, at lokale bestyrelser ikke er et krav, men en formalitet, som oprettes, hvis der er behov for dette i kommunen. Kommunernes regler skal overholdes. 

Hvis en lokalforening nedlægges tilfalder evt. vægt og penge landsforeningen. Dvs. lokalforeningens vedtægter skal indeholde dette.

Formanden i lokalforeningen skal så vidt muligt være kontaktperson til landsforeningen.

Diskuteret og vedtaget af bestyrelse og kontaktpersongruppe 01.10.22

Karen Bak Andersen – formand