Retningslinier

 gældende for lokalforeninger og hovedforeningen

Følgende punkter er gældende for alle lokalgrupper af slankeforeningen Fnuggeline pr. 01.01.2001. Revideret 01.10.21

Medlemskab:                        
Medlemmer skal være medlem af landsforeningen, før man kan blive medlem af en lokalgruppe. 

Aktiviteter:
Aktiviteterne skal inspirere og motivere medlemmerne til vægttab indenfor motion, kost og psyke.

Vejning:                      
Der er mulighed for vejning. Måneds taber kåres (den der har tabt mest siden sidste træf).

Træf
Der afholdes jævnligt landstræf, for øjeblikket ca. 10 gange årligt. Det er den arrangerende gruppe, der skal sørge for ”tabergaven” og referatet til hjemmesiden og sociale medier.  

T-shirt:    
Man har Fnuggeline T-shirt på hver gang, man er til møde eller træf eller på anden måde repræsenterer Fnuggeline f.eks. i pressesammenhæng. 
 

“Brugerbetaling”:
Til landstræf betales der max 100 kr. til forplejning. Prisen til landstræf bør aldrig blive så høj, at den kan afholde nogle fra at deltage. Tilmelding er selvfølgelig bindende, og der betales også ved afbud. Weekender undtaget.

Udgifter til aktiviteterne i lokalgrupperne aftales i lokalgrupperne og holdes på et rimeligt niveau.

Mad/Drikke:
Mad til lokalmøder og træf skal være sund. Alkohol er kun tilladt ved særlige lejligheder.

Sponsorer:
Lokale grupper kan søge lokale sponsorer til eget “forbrug” (f.eks. vægt, aktiviteter), mens store sponsorer søges af Landsforeningen. Har et medlem en sponsoridé, fremlægges denne for den lokale kontaktperson, som skal godkende ansøgningen. Går ansøgningen igennem er det idékvinden, der sørger for takkebrev mm. Det skal understreges, at det er ekstremt vigtigt at koordinere ansøgninger til sponsorer samt at takke for sponsorstøtte, så foreningens renommé ikke lider skade. 

Interview/Mediekontakt:
Ved kontakt med landsdækkende medier skal landsforeningens bestyrelse informeres (skal aftales og fastlægges for at undgå dobbeltdækning og uhensigtsmæssig mediedækning af Fnuggeline) Artikler mm. fra lokalpressen sendes til scrapbogen eller formanden.

Generelt:
Det er vigtigt at understrege, at alle medlemmer – i lokalgrupperne såvel som på landsplan – er ansvarlige for foreningens virke og bør tage initiativ til forskellige aktiviteter mm.
Selvom der er nedsat en bestyrelse, og der er lokale kontaktpersoner, er det ikke meningen, at disse personer skal gøre alt arbejdet.

En kontaktpersons vigtigste opgave er hurtigst muligt at svare på kontakt fra nye medlemmer, medlemmer, landsbestyrelsen eller andre lokalgrupper. 

Er et medlem forhindret i at komme til et træf (lokalt såvel som på landsplan), er det op til vedkommende selv at få information om kommende arrangementer. I lokalgrupperne bedes man sætte sig ind i aftalerne om til – og framelding. Kort og godt: Tag ansvar for dit eget liv også i Fnuggeline! 

Vægtkriteriet
BMI over 35 er grænsen for at blive medlem af foreningen. 

Hvis et evt. nyt medlem netop har gennemført et vægttab, kan der dispenseres for vægtgrænsen. Dette gælder også tidligere medlemmer. 

”Fnuggeline Light”:
Man er ”Fnuggeline Light” når vægten når: Højde minus 100 + 15.

Trøjen er anderledes.
Det primære med Fnuggeline Light trøjen er signalværdien, så de nye medlemmer kan se, at hun har været stor nok til at være en  Fnuggeline engang. 

Lokale bestyrelser:
Der skal gøres opmærksom på, at lokale bestyrelser ikke er et krav, men en formalitet, som oprettes, hvis der er behov for dette i kommunen. Kommunernes regler skal overholdes. 

Lokale bestyrelser skal ”bruges til”: 

  • Fordeling af arbejdsopgaver.
  • Støtte fra regioner, kommune og lign. til lokaler, vægt, evt. økonomisk støtte.

Hvis en lokalforening nedlægges tilfalder evt. vægt og penge landsforeningen. Dvs. lokalforeningens vedtægter skal indeholde dette.

Formanden i lokalforeningen skal så vidt muligt være kontaktperson til landsforeningen.

Diskuteret og vedtaget af bestyrelse og kontaktpersongruppe 01.10.21

Karen Bak Andersen – formand