Referater

Referat fra Slankeforeningen Fnuggelines generalforsamling i Thyborøn den 24. juni 2023.
Dagsorden
Valg af referent
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Diverse valg: Kasserer, Jette Petersen modtager genvalg.
3 bestyrelsesmedlemmer.. På valg er Helene Smedegård, Trine Karred Larsen og Kirsten
Dideriksen. Trine modtager genvalg. Desuden valg af 2 suppleanter, og valg af 2
bilagskontrollanter og suppleanter.
8. Eventuelt

Valg af referent blev Margrethe Bak Andersen.
ad 1. Valg til dirigent blev Ulla Smith.
Ad 2. Valgt til stemmetællere blev Inger og Naja.
Ad 3. Formand Karen Bak Andersen fremlagde beretning på bestyrelsens vegne (se beretningen på
foreningens hjemmesiden) Generalforsamlingen var enig i den udtrykte bekymring for det faldende
antal medlemmer og manglende deltagelse i de månedlige træf og dermed foreningens fremtid.
Beretningen blev enstemmigt godkende.

Ad 4. Regnskabet blev fremlagt af formanden, da kassereren var forhindret i at deltage.
Bilag var kontrolleret og fundet i orden. Kassebeholdning er tilstrækkelig til planlagte træf, og der
søges nu om nyt tilskud til driftsmidler. Ansøgning til vedr. weekend 2024 afventer svar. Der var
ingen indvendinger, og regnskabet blev godkendt – besked sendt til kassereren.
Ad 5. Indkomne forslag. Følgende var indkommet:
Forslag til generalforsamling Fnuggeline 24.06.23
Bestyrelsen foreslår, at der i det kommende ”Fnuggelineår” afholdes 5-6 træf, hvor det ene
er en weekend.
Derefter startes nedlukning af foreningen sommeren 2024. Foreningen kan også lægges i
dvale.
Forslaget er opstået på baggrund af manglende tilgang af nye medlemmer, afgang af
nuværende medlemmer samt svigtende interesse for deltagelse i månedlige træf, som jo
gerne skulle være kernen i foreningen mm.
På vegne af bestyrelsen – Karen Bak Andersen
Der blev stemt om forslaget med følgende tilføjelse:
”Derudover nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at finde nye tiltag til fastholdelse og
øgning af medlemsantal.”
Livlig, ivrig og engageret diskussion af forskellige forslag og meninger samt af kommentarer,
der var indgået på Facebook. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver uændret på 300 kr.
Ad 7. Diverse valg.
Valg af kasserer. Jette Agerholm Pedersen blev genvalgt (og fik besked tilsendt).
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Dideriksen, Helene Smedegaard og Trine Karred Larsen
var på valg. Kun Trine ønskede genvalg.
Trine blev genvalgt, Maja Petersen og Birgitte Nissen nyvalgt.
Valg af 2 suppleanter. Nyvalgte suppleanter er Bettina Guldborg og Ulla Smith.
Valg af 2 bilagskontrollanter: Laila Hansen og Solveig Kongsted genvalgt.
Valg af 2 suppleanter til bilagskontrollanterne: Valgt blev Kirsten Dideriksen og Inger Dynesen.
8.Evt. Næste to træf er i Århus. Det planlagte træf 7. oktober i Them forsøges flyttet til 25.
november (Esbjerg den dato aflyses dermed). Kontaktdag/weekend bliver i så fald 7. oktober.
Karen takkede til afslutning for god debat.

Ref. Margrethe Bak Andersen

Træf med Sharyn Dell i Shape 22/4 – 23   
Vi mødtes i Shape, Sharyns dejlige lokaler i Århus. Her startede vi med cirkeltræning to og to i motionslokalet, hvor vi fik prøvet næsten alle maskinerne. Vores medbragte frokost nød vi ude i solen, inden vi hørte Lotte Oldrup Rasmussen fortælle om, hvordan vi nemmest ændre vaner. Vi sluttede denne dejlige dag med pilates og kåring af månedes taber, som blev Maja denne gang.

Træf Esbjerg 29/10 – 22

Tilmeldt 19 personer – 15 fremmødt
Mødet startede med vejning (frivillig)
Så var der kaffe -te -vand- frugt og grønt
Motion med Birgitte Nymann, cirkel træning som alle kunne være med til
( håndvægte – elastik – bolde – Can Can og stolegymnastik)
Frokosten bestod af pitabrød med fyld efter eget valg.
Pia Jepsen fik tabergaven (lys til hygge i den mørke tid, batteri )
Vi fik også et godt foredrag.
Knækbrød -ost – frugt at køre hjem på.

 
Store Badedag i Thyborøn den 20/8 22
 
Et inspirerende oplæg om, at vi skal mærke efter, hvordan vi har det, altså være glad for OS selv og en Krop i balance; smide badevægten ud; det samme med alle slankebøgerne(Laila så bliver det en meget flad pude hos mig); mærk efter om bukserne strammer eller køb et nr større. Alt sammen “krydret” med Mettes personlighed😉.
Frokostsandwich lækker- bestilt gennem Karen.
Ca 2 t i slaraffenland for alle 15 piger,  som smed kludene og prøvede og købte masser af klæder😉🤔😄. Konkurrence om at få de andre til at sige nej og vinde klemmer. Kirsten vandt en kjole(måske hun vil sætte foto ind?). Månedens taber blev Kirsten og nu kan hun gå med fin taske til det nye outfit. Bankopladekonkurrence vandt Helenes mor, som også var en kjole. Kaffe, lækker kage og afslutning med foto foran Askepot med alle indkøbsposerne😀
Slut på dagen blev strand og badetur i dejlig sommersol. En frisk dukkert. Nogle kørte hjem, nogle blev og hyggesnakkede, mens andre valgte at tage endnu en overnatning. Thyborøn er et besøg værd, og jeg kommer gerne igen🐞😊
Birgitte fra Esbjerg
 

Referat af generalforsamling den 21. maj 2022 i Silkeborg

Pkt.1 Pia Jepsen blev valgt til dirigent.

Pkt.2   Mettelone og Jytte blev valgt til stemmetællere

Pkt.3 Karen fremlagde bestyrelsens beretning til debat og godkendelse (vedlagt)  

Karen udtrykte tanker om foreningens fremtid. Foreningen har eksisteret i over 20 år. Den blev oprettet som en ”søsterforening” til Fnuggi, med klubtrøje, obligatorisk vejning, vægtskema på hjemmesiden, månedens taber m.m. Disse traditioner har vi holdt fast i indtil nu. Det er måske tid til at ændre disse ting. Det skal være områder, der gavner hvert enkelt medlem. Tabergaven motiverer den? I det sidste år har vi haft 59 medlemmer, men kun 36 har deltaget i landstræf.

Vi har lokalgrupper, men det er ikke nødvendigt, at der er lokalgrupper for at søge tilskud, der skal blot være medlemmer i mindst 4 regioner, men derfor skal vi ikke afskaffe grupper, der fungerer.

Efterfølgende var der diskussion om Karens oplæg.:

Light t- shirt opgives/motiverer ikke. Klub t-shirten bibeholdes (sammenhold og fællesskab)

Vægtskema? Vejning frivillig- udlevering af strimmel.

Bamsen ikke nødvendig, men tabergade bibeholdes (motiverende).

Mad til træf ser nogle medlemmer genindført, vi hjælpes ad på tværs af grupper.

Bestyrelse vil arbejde videre med eventuelle ændringer.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Pkt.4. Jette fremlagde regnskabet, som blev godkendt (regnskab vedlagt).

Pkt. 5. Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 6. Kontingent uændret 300 kr. på mobilepay eller bank.

Pkt.7. Diverse valg:

Som formand var Maja og Karen opstillet: Karen blev valgt med 19 stemmer mod Maja 3 stemmer.

Til bestyrelsen skulle vælges 2, som bestyrelsesmedlemmer og 2 som suppleanter.

Der var opstillet følgende:

Jytte, Grethe, Mettelone, Gurli, Bettina, Ulla, Birgitte, Maja og Anne Marie.

Til bestyrelsen valgtes: Jytte med 19 stemmer og Grethe med 15 stemmer.

Som suppleanter valgtes Maja med 11 stemmer.

Så var der dødt løb til den sidste suppleant med Ulla og Birgitte, men Birgitte vandt lodtrækningen.

Ref. Inger

Træf i Aarhus den 9.4. 2022 med Henrik Dur

Vi mødtes på Folkestedet, vi var 28 fnuggeliner og gæster. Det var dejligt at så manges mødtes til foredrag med Henrik Dur.

Henrik Dur holdt et inspirerende og motiverende foredrag: Ikke flere kostråd.

De kostråd, som anbefales, er faktisk ikke blevet ændret i de sidste årtier.

Rådene er klare nok, og vi kender dem, men det der er problemet, er at føre dem ud i livet.

Man skal være parat til at følge dem og tro på, at det kan lade sig gøre. Når man fejler, skal man ikke tage det som et nederlag, men at man bare tester sig selv på, hvad der virker for en selv. Man kan ikke løse alt på en gang.

Man skal være opmærksom på ens sult og kortlægge ens spisning. Spis med opmærksomhed og spis når du spiser. Kortlægge uhensigtsmæssige vaner kortlægges.

Nye vaner kan trigge ens hjerne, da belønningen udebliver. En god idé at finde ud af, hvad der trigger.

Vægttab/træning på den smarte måde:

S = specifik
M = målbart
A = attraktivt
R = realistisk
T = tidsbestemt

Helene blev månedens taber. Dagen sluttede med gåtur ved Aarhus Å samt kaffe.

Inger/Aarhus

 

Referat fra Landstræffet den 5.3. der foregik i Lunden i Silkeborg.
 
18 deltagere ud af 56 medlemmer var mødt op.
Alle emner i oplægget blev debatteret.
Efter livlig diskussion,der endte med det store spørgsmål: Hvem skal være ny formand, når
Karen trækker sig tilbage? var der foredrag med Morten Elsøe om ”Craving”. Han havde
flere overraskende pointer,f.eks: Vi har to hjerner, en før craving og en efter. Hans
afsluttende bemærkning var: Det, der styrer os, findes ikke i maden, men i vores eget
hoved.
Efter et godt træf drog alle hver til sit i det strålende vejr.
 
Referat fra træffet i Them den 27. november 2021
 
Lørdag den 27. nov mødtes  fnuggeline i køkkenet på Them skole til  en kop varmt og lidt frugt. De, der ønskede det, blev vejet.  Efter en varm velkomst gik vi  i svømmehallen, hvor der først skulle ydes før der kunne nydes. Vi dyrkede en god gang vandgymnastik i højt tempo og til dejlig musik. Herefter skulle vi nyde den nye wellness afdeling og et par gange dejlig sauna gus med dejlige dufte på ovnen. Der var også mulighed for et dejligt boblebad, og en tur i det kolde kar.
 
Tilbage i skolekøkkenet,  var der dækket op med juleudstilling og fin pynt. Maden var sammenskudsgilde: 
Sild, æg, tun mousse,  blomkålstærte, mørbradbøffer, Leverpostej, fiskefrikadeller, rødkålssalater, risalamande,  ost
Månedens taber blev Mettelone fra Silkeborg,  der blev belønnet med en flot juledekorationer. Tillykke
Derefter var der Corona venlig pakkespil, hvor vi alle havde handsker på.
Tak for en dejlig dag.
Pia
 
 

Referat fra træffet den 26.9.2021

Så kom vi Endelig i gang med at holde landstræf efter Corona. Vi var ca. 20. der deltog. Til træffet havde vi besøg af psykolog Henrik Holm Hansen, som holdt foredrag om selvværd, grænsesætning og pleasing.

Det var et godt foredrag, hvor foredragsholderen talte i et sprog alle kunne forstå, alle deltageren har fået tilsendt plancher fra foredraget.

Vi nåede også en gåtur i det dejlige vejr.

Karen blev månedens taber, stort tillykke.

Inger

 

Generalforsamling i Slankeforeningen Fnuggeline – Netværk for svært overvægtige kvinder lørdag d. 21.08. 2021

 1. valg af referent: Jette og valg af dirigent: Laila
 2. valg af stemmetællere: Maja, Grethe
 3. Bestyrelsens beretning:

I afholdes den 22. generalforsamling. Der er 53 medlemmer mod 56 sidste år.

Der har ikke været afholdt træf siden vi var i Lunden, Silkeborg til generalforsamling i september

sidste år. Øvrige træf har været aflyst pga. corona.

Der har været 2 tilbud online i det sidste år:

Et forløb med Birgitte Nymann om træning og kostvaner, som medlemmer fik til ½-pris.

Et 4 ugers gratis forløb med Sharyn på facebook (Sund og Grøn Energi med Sharyn). Dette forløb

der blev betalt af foreningen med tildelte midler fra aktivitetspuljen, der var målrettet

inspirationsweekend.

Bestyrelsen har holdt online-møder i året. Der er søgt udlodningsmidler til weekend og til drift af

foreningen. Der er ikke kommet svar endnu.

Der er 5 lokalgrupper: Vejen, Esbjerg, Silkeborg, Århus, Lemvig-Struer.

Vi har stadig 1 medlem på Fyn, ca. 4 fra Sjælland og 1 fra Frederikshavn.

Hjemmeside styres af Maja. Der er 2 facebookgrupper:

Aktiv i Fnuggeline, kun for aktive medlemmer.

Åben gruppe: Fnuggeline, kræver ikke medlemskab.

Sund og Grøn Energi med Sharyn er også en facebookgruppe for Fnuggeline medlemmer, men det

er Sharyn’s gruppe.

Annoncering: i Helse.

Sponsoraftale: med OK benzin. Bestil et benzinkort og støt Fnuggeline.

Vejning er blevet gjort frivillig.

Debat:

Vægtskema – på hjemmeside: skal den forblive? Ja, hvis nye medlemmer vil se hvor ”tunge” vi er.

Evt. opdateres den ikke løbende. Kan evt. flyttes til Facebook ’Aktiv i Fnuggeline’ samtidig med

hjemmesiden. Bestyrelsen fortsætter debatten.

Skal der laves mere opsøgende arbejde for at få nye medlemmer? Uddeling af postkort, både til

’tykke og tynde’. Favner vi for bredt, fordi vi har mange forskellige emner?

Startede som et fristed, hvor vi ikke får dikteret hvad vi skal, men finde hvad der passer til den

enkelte.

Hvor havde vi været uden Fnuggeline – vægten er ikke gået ned, men havde den været meget

højere uden fællesskabet?

Vi tilbyder ikke en kvik-kur, men sælge den på fællesskabet med andre der forstår hvad vi

gennemgår.

Bestyrelsen fortsætter debatten om foreningens retningslinjer.

 1. Regnskab gennemgået af Inger.

Der er penge i kassen, så derfor er denne weekend betalt af foreningen.

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

 1. Ingen indkomne forslag
 2. Fastsættelse af kontingent, der fastholdes på 300 kr. – Vedtaget.
 3. Diverse valg:

Inger fratræder som kasserer: Tak til Inger for det store arbejde. Jette indtræder i bestyrelsen og

overtager kassererposten.

Der blev stemt om 3 bestyrelsesposter blandt følgende personer: (antal stemmer er oplyst i

parentes efter hvert navn)

Trine (19), Kirsten (16), Helene (14), Mettelone (10), Ulla (8), Bettina (8).

Følgende er valgt til bestyrelsen for de næste 2 år:

Trine, Kirsten og Helene

Der blev stemt om 2 suppleanter til bestyrelsen blandt følgende personer: (antal stemmer er oplyst

i parentes efter hvert navn)

Ulla (19), Bettina (18), Mettelone (13)

Følgende er valgt som suppleanter for det næste år:

Ulla og Bettina.

Valg af 2 bilagskontrollanter: Laila Hansen og Solveig Kongsted blev genvalgt.

valg af 2 suppleanter til bilagskontrollanter: Maja Petersen og Annette B. Nielsen blev genvalgt.

 1. Intet til eventuelt

Birgitte holdt oplæg om: Hvorfor skal man træne, kostfibre og 5 slankefejl.

Hvorfor træne: Vores krop er skab til at træne, men vores hjerne modarbejder os, den vil gøre alt for, at vi bruger så lidt energi som muligt.

Vi er nødt til at træne, for at have det godt her og nu, for at få et mere stabilt blodsukker. Det er vigtigt at sætte regelmæssige, realistiske mål f.eks. 15 min 3 gange om ugen. Det er nok, men det skal være effektivt, og være noget man kan lide. Det skal være en vane, som bliver indgroet i end som tandbørstning.

Kostfibre: kan være nøgle til at tabe sig: Kostfibre giver næring til vores bakterier i tarmen, og holder tarmen i bevægelse.

Flere grønsager, fuldkorn, bønner, linser, frugt, tørret frugt er vigtige for et stabilt blodsukker.

Fem typiske slankefejl:

Alt/intet: Mange restriktioner som man ikke kan holde i længden. Enten er man på kur eller giver man los.

For lidt fedt: Hvis man sørger for at få ligeligt med fedt, hæmmer det sukker trang og overspisning.

Spiser for tit: Vil ens blodsukker ligge for højt hele tiden, kroppen har brug for 3 gode måltider, hvor man bliver mæt. Det vil give et stabilt blodsukker.

Træne for meget: Træner man for meget for man mindre energi og dræner kroppen. Kroppen har brug for hvile.

Spise for lidt: Sulter man sig, er risikoen for overspisning stor. Det gælder om at tilføje madvarer ikke fjerne dem.

 
Den 18. januar 2020 var der træf i Silkeborg med læge Jerk Langer og motion ved Ruth Pedersen. 
 
Jerk Langer fortalte lidt om hvad han har bedrevet tiden med siden han besøgte Fnuggeline sidst i september 2015, og håber ikke der går 4,5 år inden vi ses igen. Han har fået længere hår og skulle efter sigende ligne Bratt Pitt. 
 
Foredraget handlede meget om,  at antiinflamatorisk kost kan  holde skavanker på afstand.
Inflamation er en betændelses tilstand. Kronisk inflamation kan medføre: diabetes, forhøjet blodtryk, astma, allergi, kræft, tarmsygdomme, depression, gigt, migræne, hovedpine, stress m.m.
Anti inflammatorisk kost kan til gengæld mindske/afhjælpe/udsætte livsstilssygdomme. Men er måske ikke den bedste “kur” til vægttab. Hvis man har et antiinflamatorisk problem, bør man spise antiinflamatorisk for at mindske problemet, og for at forebygge at der kommer andre problemer. Men stik ikke dig selv blår i øjnene! 
 
Jerk selv spiser plantemad som hovedret. Dvs: Kål, gulerødder, bønner, linser, frugt, nødder og mandler. Dertil vælges tilbehør af god kvalitet, der kan ligge på yderkanten af tallerknen. 
Hvis man spiser god/ordentligt mad får man det bedre både på den korte og den lange bane.
Man behøver ikke tænke sort/hvidt.  Der er altid gevinst ved forbedring! 
 
Gør et sundere valg. 
 
– Lav mad af god kvalitet, suppler gerne med måltidsløsninger fx. færdig snittede grøntsager. 
– Hav fokus på spise situationen.
– Spis langsomt og uden forstyrrende elementer  som radio/tv.
   Det tager 20 minutter før hjernen registrerer at du er mæt! 
– Køb mindst muligt.
– Fokus på portions størrelse. – Suppler gerne med mere plantemad!
– Indfør daglig bevægelse.
– Få lys.
– Få god/ordentlig søvn.
Dårlig søvn giver større lyst til: Salt, fedt og sukker, samt i større mængder. Vær bevidst om at god søvn kræver indsovningstid. Til gengæld får du bedre søvn og bedre søvn kvalitet. 
God kost giver bedre søvn og omvendt. Tingene hænger sammen. 
 
Stress gør at man spiser mere (især af sukker, fedt og salt) og fordøjer dårligere.
 
Vælg en god vane at starte med, så følger de andre stille og roligt med i takt med, at du får mere overskud. 
 
Månedens tabere: Lene fra Silkeborg og Mette, der hver fik lov at vælge en bog fra Jerk Langers boghylde.
 
Derefter var der lækker frokost, der passede godt til temaet om plantemad, da vi fik lækre salater suppleret med kylling og tun. 
 
Efter frokost var der dejlig motion med Ruth Pedersen, der fik os alle med på gulvet. 
 
 
 
Juleafslutning og vandgymnastik i Them
 
Lørdag den 30. nov mødtes 20 friske fnuggeliner i køkkenet på Them skole til indvejning og en kop varmt og lidt formiddagsmad. Efter en varm velkomst gik vi over i svømmehallen, hvor der først skulle ydes før der kunne nydes.
 
Vi fik en god gang vandgymnastik i højt tempo med Inger Knudsen og til dejlig musik. Herefter skulle vi nyde den nye wellness afdeling og et par gange dejlig sauna gus med dejlige dufte på ovnen. Gusmester var Jannie Jensen.Det var skønt, at sidde og kigge ud på det frost smukke vinterlandskab, mens vi blev renset godt igennem.
 
Herefter var der dejlig og sund mad, lavet af de aktive Silkeborg damer. 
Menuen var: Karrykål ala Anikas kogebog og kylling i karry. 
 
Månedens taber er: Sheila, der blev belønnet med en lækker pakke fra Matas. Tillykke
Derefter var der tøjbytte og Birgitte underholdte med en lille juleleg, inden vi kunne kaste os ud i pakkespil. 
 
Afslutningsvis var der kaffe, te og sundere julelækkerier (Sheryns daddel kugler og clementiner dyppet i chokolade) igen lavet af de aktive Silkeborg damer. 
 

En søndagstræf i Fnuggeline i Timring.

Kostvejleder og træner Marianne Bjørn var dagens instruktør.
Vi startede med et inspirerende foredrag om kost og sundhed. Det var en god gennemgang af kostens bestanddele, og af hvad vi egentlig har brug for til at få god energi i dagligdagen. Og som sædvanlig kunne vi finde noget, vi hver især kan bruge på vores egen vej til  et slankere liv.
Derefter lavede vi mad sammen med Marianne, der havde fundet nogle lækre opskrifter til dagens frokost. Lækker ret med fyldt kyllingebryst,  salater og humus!
Sidste punkt var træning, og alle fik lattermusklerne og en del andre muskler i gang. God træning af hele kroppen!
Månedens taber var Naja….. godt klaret Naja!
Tak til Marianne Bjørn for en dejlig dag, hvor vi virkelig fik noget med hjem hver især.

Septemberweekend
I år havdevi lejet sommerhus til vores årlige  inspirationsweekend-  Asbølhus i nærheden af Kolding. Vores inspirator og træner var Sharyn Dell fra Aarhus (Shape)
Og sikke en weekend det blev. De meget fine omgivelser og Sharyn skabte en god ramme om alle aktiviteterne…. og pauserne. Vi nåede madlavning, pilates, træning i vand, sauna og wellness, gåture, cirkeltræning og en masse gode snakke på de 2 dage bl.a. Med udgangspunkt i Sharyn foredrag om positiv tænkning.
Og de flotte lokaler indbød til fest, så lørdag aften iførte vi os vores pæneste tøj og deltog i festmiddag, som vi havde hjulpet lidt med at arrangere om eftermiddagen.
Aftenens surprise var et besøg af “Niller”, der vist troede, han/hun skulle i swingerklub,  men nu endte som instruktør i tilllavning af chiagrød….. og danse kunne han/hun også! Sharyn kender så mange forskellige mennesker……

Det var en MEGET god weekend, og alle gav udtryk for, at den godt må gentages! Vi fik inspiration, veltillavet mad, træning og masser af grin og latter…. altså en rigtig Fnuggelineweekend.

Tak til Sharyn og deltagerne.

”Storebadedag” i Thyborøn søndag d. 18.08.19

23 fnuggeliner ankom friske til tøjbutikken Frk. Askepot i Thyborøn søndag morgen. Nogle kom langvejs fra og havde været tidligt oppe, andre havde overnattet i byen eller omegnen, for at holde weekend med familie og venner i forbindelse med træffet.

Et meget venligt og hjælpsomt personale stod klart med stort morgenbord, som var tiltrængt efter de lange køreture. Efter modtagelsen gik så det spændende program i gang: en konkurrence og modeshow med 4 af deltagerne som flotte og nye modeller. En overvindelse for flere men en stor sejr, da de havde været i gang.  Og så var alle klar til at prøve tøj – og  ikke mindst købe nogle af de gode tilbud.

Senere endnu en konkurrence og afsløring af månedens taber, som var Inger fra Århus. Tabergaven overrakte Sussie fra Askepot. ( de to lokale medlemmer løb med de andre præmier…. Vi beklager!)

Derefter gik turen til skolen, hvor Fysioterapeut Rikke Knopper ventede til en gang stolegymnastik med elastikker. Kroppen og lattermusklerne blev trænet, og sveden perlede, for stolegymnastik kan være særdeles effektivt og hårdt. Og alle var med trods diverse skader!

Men det var jo STOREBADEDAG, så turen gik til Danmarks bedste badestrand, hvor livredderne ventede på os, for der var ikke mange andre i vandet. Men heldigvis valgte ca. halvdelen at bade, og det var skønt. Og en af deltagerne overvandt sig selv og badede for første gang. SEJT! Køligt syntes nogle, men både vand og luft var 18 grader, og det er en fin temperatur herude!

Før badeturen spiste vi  madpakkker, som den lokale gruppe havde fremstillet og medbragt. Hyggeligt at sidde med udsigt over hav og fjord på det nyopførte udsigtspunkt ved kanalen.

Selv vejret artede sig, for først da folk satte sig i bilerne for at køre hjem, kom der skybrud og hårde regnbyger.

Alt i alt en varieret og perfekt dag i Thyborøn.

Referat fra træf med Sense den 15. juni 2019.

Det var dejligt at se så mange fnuggeliner og gæster til dette træf.

Jørgen og Lotte Michaelsen havde været behjælpelig at gøre reklame for dette træf via deres facebookgruppe.

Vi fik en kort gennemgang af Sense’s principper.

For at få et varigt vægttab er der ikke en lige vej. Man kan komme ud for situationer ens vaner, motivation og spise mønstre, der gør at man spiser uhændsigtmæssigt.

Det er vigtigt at skelne mellem kur og varigt vægttab.

Man skal være nysgerrig på, hvorfor man falder i. Acceptere det og komme tilbage på sporet.

Det er vigtigt at være opmærksom på mængderne frem for alt.

Måden at spise på:

Naturlig spisning (som barn) socialiseret spisning (mht. til andre, situationer m.m.), forstyrret spisning (f.eks. restriktiv spisning) og spiseforstyrrelser f.eks. BED, bulimi m.m.

Det er vigtigt at skelne mellem psykisk og fysisk sult. Vær nysgerrig på spisemønstre f.eks. trøstespiseren, umærksomhedspiseren, pleasespiseren, skraldespandsspiseren, hyggespiseren og mange flere.

Vær nysgerrig på hvad der trigger det.

Vaner:

Vaner er en automatisk, ubevidst handling eller tanke, uafhængig af hvad man vil. Den kan være situationsbestemt. 90 % af vores vaner er ubevidste. Man kan arbejde med vaner, og vi blev præsenteret for vanetræet, hvor man arbejder med en vane ad gangen. At ændre vaner skal være lystbetonet, og man skal ikke sætte ambitionsniveauet for højt.

Tak for en god dag med Sense, vi kom omkring mange problematikker.

Endelig fik vi kåret 2 tabere Kirsten fra Esbjerg og Pia fra Silkeborg. Godt gået.

Ref. Inger

Referat fra træf i Esbjerg d. 25.5.2019

Vi mødes på Spangsberg skolen på lærerværelset. Der er vejning og derefter serveres kaffe, vand og grønt. Det er meget vigtigt, at vejningen er først;-)

Birgitte Nymann stod for dagens program. I festsalen blev det til en fest med musik fra de unge dage. ”It´s raining men” drønede ud af højttaleren, men som vi svedte, blev det til svedende kvinder: 6-6-4 ….altså minutters træning med ”rødvinsdans”, ”smadre vinduer”, ”Mambo” og aerobic. Heldigvis var der indlagte pauser, som vi også blev mindet om, er meget vigtigt for restituering, så vi lige kunne tage endnu 4 minutters træning. Vi slutter af med øvelser for skuldre, nakke og ryg, og som vi sagtens kan få indført i den travle hverdag på arbejde i en pause eller hjemme foran tv, lige når det passer ind.

Frokosten bestående af ægge-muffins, tunsalat og rød spidskålssalat blev indtaget inden Birgitte fortsatte med foredrag. DVS. vi blev spurgt, hvad ”vi har taget til os” fra de mange foredragsholdere gennem tiden. Der blev f.eks. nævnt at huske vand; være aktiv selv om man snakker i mobil; spise hørfrøolie m.m. Ud fra inputs fortsatte Birgitte foredraget og kom bl.a. ind på sukker-trang og ”om ikke at tro på sig selv i kampen for at tabe kilo”. Der kom en god dialog i gang.

Månedens Taber blev Grethe, som fik gaven af Birgitte. Træningsstropper fra TRS. En sele til ”fastsættelse” i en lukket dør. Grethe, jeg håber, du ikke pludselig får uventede gæster ind… Stort til lykke.

Dagen slutter af med mandel-muffins (Lidl opskrift udarbejdet af Birgitte Nymann), Dino-melon, grønt og kaffe.

Vi siger tak for en dejlig og hyggelig dag med Fnuggeliner og gæster.

               På vegne af Esbjerg Gruppen

                             Birgitte

Referat fra dagen d. 27/4-19

Vi mødtes 23 Fnuggeliner i Marselisborg Centeret i Aarhus, hvor vi startede med vejning, knækbrød og kaffe. Derefter gik generalforsamlingen i gang – se referat fra generalforsamlingen lidt længere nede. Næste punkt på programmet var frokost – en lækker sandwich – og så var alle klar til dagens motion: Quigong. Vores instruktør var utrolig dygtig, og alle havde en god oplevelse med de rolige og kontrollerede bevægelser. Musikken var fantastisk og også meget rolig, og der var en helt naturlig ro og stilhed i lokalet – meget ulig Fnuggelinetræf men på den rigtig gode måde :0) Vi sluttede dagen af med kaffe og frugt og et motiverende oplæg fra Annette Ilfeldt, som vil lave et kunstprojekt med interesserede Fnuggeliner.

Månedens taber blev Berit Knudsen – så Fnuggeline får lov at tage med hende hjem igen. Flot klaret Berit. Stort tillykke.

Generalforsamlingsreferat

1 – Valg af dirigent

Ad 1:

Laila Hansen er valgt.

Generalforsamlingen er godkendt.

2 – Valg af stemmetællere.

Ad 2:

Karen Margrethe, Maja og Solveig.

3 – Bestyrelsens beretning.

Ad 3:

Karen Bak Andersen forestår bestyrelsens beretning.

Debat om hvordan vi kan få flere med til træf. Umiddelbart skyldes det ikke hverken program eller pris, men i stedet en fyldt kalender. Det kunne være godt hvis vi er opmærksomme på at spørge hinanden til at komme med til træf.

Kunne vi gøre grupperne mere “nære”? Synliggørelse af de enkelte gruppers aktiviteter? Hvordan udbreder vi budskabet?

Foreslog om at der laves en Fnuggeline “side” på Facebook. Maja har været på kursus og kender nogle fif til hvordan man gør det. Maja vil gerne arbejde med dette.

Det er vigtigt med lokalgrupperne. Der kunne måske være nogle Fnuggeline-ambassadører der kunne hverve medlemmer der på sigt kunne blive til grupper.

Vigtigt at udbrede budskabet – fx med postkortene.

“Åbne” træf hvor nye medlemmer kan få øjnene op for foreningen.

Instagram – Else tilbyder at kigge på dette.

Tonse-træf på Fanø-færgen.

Tak for mange gode og spændende input.

4 – Godkendelse af det reviderede regnskab.

Ad 4:

Inger Dynesen gennemgår regnskabet. Aktivitetspuljen er faldet, til gengæld er driftspuljen steget.

Regnskabet er gennemgået og godkendt.

5 – Indkomne forslag. 

Eentuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres på foreningens website samt tilsendes kontaktpersonerne og vedtages eller forkastes af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Ad 5:

Der er ingen indkomne forslag.

6 – Fastsættelse at kontingent.

Ad 6:

Drøftelse af hvor vidt en lille stigning vil have indflydelse i det store hele eller ej.

Vi fastholder kontingentsatsen.

7 – Diverse valg  

Valg af kasserer(Inger Dynesen)                    

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Mettelone Ranum, Kirsten Didriksen og Pia Jepsen

Valg af 2 suppleanter. Vælges for 1 år. (Gurli Nielsen og Margrethe B. Andersen)           

Valg af 2 bilagskontrollanter(Laila Hansen og Solveig Kongsted) + suppleanter

Ad 7:

Inger Dynesen er valgt til kasserer.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – Mettelone Ranum, Kirsten Didriksen og Grethe Bak Andersen er valgt.

Valg af 2 suppleanter – Gurli Nielsen og Pia Jepsen er valgt.

Valg af 2 bilagskontrollanter – Laila Hansen og Solveig Kongsted er valgt. Maja Petersen og Anette Nielsen er valgt som suppleanter.

8 – Eventuelt.

Ad 8:

Arrangementer – forslag om at være synlige.

Jacob Linnet – BED-projekter på OUH. Der findes også et online koncept. Telepsykiatrisk center. Der findes forskellige afdelinger med dette.

Landsforeningen for spiseforstyrrelser tilbyder også rådgivning.

Opfordring til at man skriver sin historie til Maja Petersen, disse kan bruges på hjemmesiden.

Referat af Fnuggeline Træf i Lunden i Silkeborg, lørdag den 2. marts 2019

Vi var 16 Fnuggeliner, som skulle tilbringe en dejlig dag i selskab med hinanden og Linn Trentel Busch, som ville fortælle om ABC Mental sundhed og hjernesundhed.

Linn er uddannet fysioterapeut og er selvstændig. Hun arbejder bl.a. med arbejdsmiljø i virksomheder og underviser Smart træning hos DGI. Det hele med overskriften; sundhedsfremme, hvor mindset ligger bag.

Dagens program indeholdt to temaer, som smelter lidt sammen og nogle hjerneøvelser, hvor vi skal lege.

Vi skal have hjernegymnastik, så der kommer røg ud af ørerne og vi skal have det sjovt😊

De slides der bliver gennemgået i dag bliver lagt på Fnuggelines hjemmeside.

Ha’ det godt mentalt og socialt var én af hovedoverskrifterne. Vi skal ikke snakke så meget om fysisk sundhed.

Vi ved rigtig meget om kost og motion, men ser med bekymring på udviklingen i forhold til den mentale sundhed. F.eks. føler kvinder sig nervøse og stressede.

Hvis vi ikke er robuste, har vi behov for at blive styrket for at klare sorgperioder og andre udfordringer.

Linn nævnte fremtidsforsker Anne Skare udtaler at i takt med at vi bliver ”med lidt mere tech bliver vi lidt mindre touch”.

ABC for mental sundhed

A = Act

B = Belong

C = Commit

 

A = gør noget aktivt

B = gør noget sammen

C = gør noget meningsfuldt

 

Linn præsenterede et hæfte om mental sundhed, som kan rekvireres gennem Nordeafonden.

Mental sundhed er noget vi skaber sammen.

Flere veje til at forbedre den mentale sundhed.

Linn fortalte om en løber der på et arrangeret løb, løb noget af turen, sammen med nogle bekendte i hånden.

Vi blev præsenteret for KRAM (kost, rygning, alkohol, motion) og det dobbelte KRAM (kompetencer, relationer, accept, mestring) og her kom også et S på, som stod for sol.

Hjerneøvelse: Op og stå og lave elevatoren, som var hjernegymnastik med armene.

Har man et mangelfuldt socialt liv skader det dit liv på samme måde, som at ryge 15 cigaretter om dagen.

Er man frivillig er den mentale sundhed op til 80% bedre. 1/3 af Danmarks befolkning af frivillige.

ABC er ikke en metode, men et mindset.

Linn viste et YouTube klip med Birthe Neumann, som viste, hvordan vi kan gøre noget sammen.

Hjerne netværk og plasticitet

Der blev vist nip-napper, som kan bruges i sociale sammenhænge. Bl.a. med spørgsmål som ”Hvad vil du gerne opnå i dit liv?” og ”Hvornår har du sidst været aktiv?”

Hjerneøvelse: Op og stå og lave klappe-knipse øvelse.

Use it or loose it. Brug hjernecellerne hele tiden.

Vi skal udfordre vores hjerne igennem hele livet. Hjernen er ca. 2% af den samlede kropsvægt.

Der bliver hele tiden produceret nye hjerneceller.

Hjerneforbindelser

Kemiske forbindelser

Elektriske forbindelser

Fedt isolerer axonet (omega 3 fedtsyrer).

Vi visualiserede Lins præsentation med en ”holde i hånden” øvelse, hvor vi sendte håndtryk afsted til den næste i rækken.

Bevar hjernens funktioner

UFO pilot (agenter for os selv og hinanden)

U = uforudsigeligt

F = fællesskab

O = oplevelser

Livsstil:

 • Søvn (restitution, bearbejder, gemmer rydder op)
 • Motion (ilt blodgennemstrømning)
 • Kost (omega 3, antioxidant, autocyaniner)
 • Hormoner (dopamin, kortisol, oxytocin)

Man får Omega 3 fedtsyrer fra fisk, avocado, nødder, hørfrø og chiafrø.

Man får antioxidanter fra bær, farvede grøntsager og citrusfrugter.

Man får autocyaniner fra blå grøntsager, som rødkål, auberginer og blå druer.

SMART træning

 • Et motorisk input (koordination – balance)
 • Et sensorisk input (samsyn – orientering)
 • Et logisk input (hukommelse – opmærksomhed)
 • Udfordring frem for mestring – dog motivation
 • Sjovt

Så var det tid til mere hjernegymnastik, hvor vi legede med blå og røde samt grå bolde. Farvede tørklæder og lavede navne-kabale.

Se Linns powerpoint her

Efter frokosten kom Annette Ilfeldt, uddannet psykolog og billedkunstner på Aarhus Kunstakademi og præsenterede hendes tanker omkring et kunstprojekt, som hun gerne ville lave sammen med os Fnuggeliner, som hun havde kendskab i forvejen. Det blev aftalt at Annette sender et skriv om sig selv og sine tanker med projektet, herefter skal projektet drøftes ude i grupperne, så vi kan få kortlagt, hvor mange der ønsker at deltage i projektet og hvordan det skal foregå. Læs mere under nyheder/konstprojekt

Fnuggeline-træf i Lemvig lørdag den 2. februar 2019

Vi mødtes 13 Fnuggeliner (der var desværre 3 afbud) kl. 10 i Lemvig idræts- og kulturcenter. Alle blev vejet, og der var en kop kaffe og lidt frugt, inden vi skulle motionere sammen med Jeanette, som lavede Easy Line cirkeltræning med os. Hun havde lavet et rigtig godt program med maskiner og forskellige øvelser. Vi fik arbejdet hele kroppen igennem, og der var sved på panden og smil på læben hele vejen rundt.

Vi fik en dejlig frokost med salat og kylling, hvorefter Britta gik i gang med TAT. Vi havde en afslappende og god time, hvor vi lærte begreber som ’positionen’, ’gryden’ og ’stoppere’ at kende. Vi kunne hver især fordybe os så meget, som vi havde lyst, og alle havde en rigtig god oplevelse med TAT.

Vi sluttede dagen af med en kop kaffe og en god snak

Træf i Silkeborg den 6. januar 2019

Årets første træf var i Lunden i Silkeborg, hvor vi havde fået Morten Elsøe til at komme og holde nytårskur for os. Der var kommet ca 28 fnuggeliner (incl. en gæst eller tre).
Overskriften på Mortens foredrag var: Du mangler ikke rygrad men redskaber. Morten fortalte der er en fedmepandemi over os og over halvdelen af danskerne er nu overvægtige. Den vigtigste årsag til overvægt er: vi spiser for meget. Grunden til vi spiser for meget er, fordi samfundet indbyder til overspisning med tilbud på store portioner, energitæt mad og nem adgang til mad. Slankekure virker ikke, så vi må anvende nogle redskaber/strategier. De strategier vi kan anvende er:

 • Levn
 • Ændre aftensrutiner (læg skærmene væk, og vær aktiv i stedet)
 • Lad maden stå i køkkenet
 • Stil tallerken i opvaskeren, så snart du er færdig med at spise
 • Smid servietten op i tallerken, når du er ude
 • Find og fjern dine spisetriggers
 • Spis et mellemmåltid og snack mindre

Når du spiser så spørg dig selv om:

 • Hvorfor spiser jeg lige nu?
 • Hvad forhindre mig i at stoppe?
 • Hvor meget har jeg lyst til at fortsætte?
 • Hvad kunne jeg gøre i stedet?
 • Hvad forhindre mig i det?
 • Hvordan kan jeg fjerne forhindringer?

Men disse redskaber sluttede Morten sit foredrag. Jeg tror alle fik en masse nyt med hjem, og arbejde videre med. Månedens taber blev Karen, som fik Mortens bog.

Vi fik en rigtig lækker frokost lavet af en kok, som bestod af to salater og kylling. Efter frokosten havde vi fået en aftale med Ruth, der fik næsten alle ud på gulvet til motion både stående, siddende og gående. Det var sjovt og gav sved på panden.

Referent: Maja
 

Fnuggeline Landstræf i Esbjerg lørdag den 26-10-2018

18 tilmeldte – 2 afbud, men 16 glade piger mødte op.vi startede med frugt, og snack og kaffe. Birgitte Nymand havde fået dobbeltbooket sin kalender, så meldte afbud, i stedet kom, sundhedscoach og diætist Helle Nielsen, hun trådte til med kort varsel, og reddede dagen med et supergodt oplæg, der hed ” få styr på dine lyster, og mere mæthed for færre kalorier” tror alle fik noget med hjem omkring dette, hun gjorde det godt. Et forslag var f. eks. At give sig selv en STOPTANKE og også at give maden OPMÆRKSOMHED, så man ved hvad og hvor meget man spiser.
Vi havde en god debat og brainstorming med gode ideer, og muligheder men det vigtigste af alt, VÆLG det der virker for DIG.

Frokosten bestod af pålægsbord, det kunne godt spises, bordet var dækket med Halloween tema, uhyggeligt hyggeligt.
Så blev det tid til Linedance med en dygtig Coach, nogle valgte en gåtur. Dagen sluttede med frugt og snack samt knækbrød og kaffe.
Månedens taber blev Pia, igen. Flot gået.
Esbjerg gruppen takker for god ro og orden samt fremmøde, vi ses igen.
På gruppens vegne Laila 

Referat fra træf den 15. september 2018 – afholdt af Vejen gruppen.

Vi var 16 fnuggeliner, der var samlet i Foreningshuset Jels Søbad.

Vejret var fantastisk med solskin og tørvejr.

Vi startede dagen med vejning, knækbrød og gnavegrønt. En kort gåtur gik til friluftsscenen og tilbage til foreningshuset.

Derefter gik turen ind i den varme sauna, temperaturen var ”kun” 80 grader. Jan (Susannes mand) forkælede os med saunagus. Da vi var blevet dejlig varme, gik turen ned til Jels sø for at bade, vandtemperaturen var 17 grader. Efter endnu en gang saunagus var vi i søen igen.

Vi spiste sund frokost og kårede månedens taber: Pia Jepsen. Stort tillykke til Pia.  Jan fik også overrakt en lille gave som tak for hjælpen. Han fik lige hvad han ønskede sig, nemlig special øl.

Derefter praktiserede Line Fricke blid yoga sammen med os. Vi afsluttede praksissen med yoaga nidra  (yogasøvn).

Dagen sluttede af med en kop kaffe/te og byg selv æblekage.

Tak for en dejlig dag. Referent Annette.

Referat fra Store Badedag den 18.-19. august.

Vi var 20 fnuggeliner, der var samlet på Fristedet i Skæring igen i år.
Vi havde heldigvis tørvejr og kunne lave motion udendørs.

Vi havde besøg af Sharyn Dell eller Sergent Dell som dirigerede med os på en sjov måde. Vi fik vist hvad en bænk også kan bruges til. Sharyns humor smittede og fik pulsen op og smilet frem og gav dagen derpå ømme muskler.

Efter en sund frokost holdt Sharyn en foredrag om, hvorfor man skal undgå at indtage sukker.
Hun introducerede os til en uge, hvor man får renset kroppen.
7 dage uden sukker, stivelse (brød, gryn, kartofler, ris m.m.), frugt, kaffe og alkohol.
En sådan uge skulle give et stort vægttab og velvære i kroppen. Sharyn anbefalede, at man skar ned på sukkeret, 3 daglige måltider, 12 timers faste, tallerkenfordeling: mest grønt, kød og mindst af optagelige kulhydrater (stivelse). Drik 2-3 l vand.

Konklusion:
Spis blodstabiliserende kost, 3 måltider inden for 12 timer, drik mere vand, 12 timers faste, prioriter din søvn, bevæg dig mere.
Det er aldrig for sent.

Derefter var vi i vandet, det var koldt. Sharyn lavede motion i vandet med os, så vi kunne holde varmen.

Derefter kårede vi månedens taber, det blev Pia fra Vejen, som havde tabt sig en del i løbet af sommeren. Stort tillykke.

Dagen sluttede med fælles madlavning og sjovt tøjbytte ledet af Birgitte og Trine.

Søndag:
Efter morgenmad fik vi besøg af Jacob Linnet, som gennemgik nogle af opgaverne/overspisningssituationerne fra weekenden.
Nye situationer blev også gennemgået.
En kort gennemgang af dopaminsystemet.
Procesmodel: Vurdering-handling-situation-opmærksomhed.

Det var en god weekend med både kost-motion-psyke.

Tak for denne gang.

Inger

Fnuggeline-weekend i Vildbjerg 25.-27. maj 2018 med psykolog og misbrugsbehandler Jacob Linnet.

Vi mødtes fredag eftermiddag hvor alle blev indkvarteret. Klokken 18 var der aftensmad for alle Fnuggeliner og Jacob. Snakken gik lystigt og alle var spændte på weekends gøremål.

Fra 19-20 var der udendørs motion i fantastiske rammer og i solens stråler sammen med Inge Duelund Andreasen.

Resten af aftenen forløb med snak og hygge – præcis som Fnuggeliner er så gode til.

Lørdag morgen klokken 7 startede vi med gåtur eller morgentræning i det udendørs træningsanlæg.

Efter morgenmaden tog Jacob Linnet for alvor fat i weekendens arbejde om “psykologisk behandling af overvægt” Der var undervisning i plenum og gruppearbejde både for- og eftermiddag.

Omdrejningspunktet var hvordan man finder mod-tanker til de mange tanker der i vores hverdag handler om de ting vi gør eller ikke gør og burde gøre eller burde ikke gøre.

Inden aftenmaden var der igen motion ude i solen, denne gang med Pernille Amby. Vi lavede træning med stole og sluttede af med udstræk og afslapning på måtter.

Desværre kunne vi denne gang ikke benytte os af svømmebadet da der er gang i en større renovering.

Efter et velfortjent bad mødte vi op til aftensmaden i vores fine tøj og vi blev alle pyntet med et fint diadem. Jacob blev vores konge med en fin krone.

Vi hyggede os kongeligt med en lækker middag og vi skålede for hinanden og selvfølgelig for Kronprins Frederik – hans 50 års fødselsdag skulle jo fejres!

Efter lækker mad mødtes vi med en masse tøj til tøj-bytte. Vi nåede ikke at se alt tøjet igennem, da der var arrangeret et glas bobler, lidt godt til ganen og kongelig underholdning. Der var sange og jokes både over og under bæltestedet.

Efterfølgende havde vi mere tid til dejlig tøj-bytte, hvilket der også gik lidt show i.

Vi havde en rigtig dejlig aften hvor der blev grinet, snakket og hygget.

Søndag morgen var der morgenmotion ganske som lørdag. Så var der tid til morgenmad inden dagens arbejde kunne begynde.

Vi startede ud i plenum med at få svaret på forskellige spørgsmål fra lørdag samt drøfte eksempler på hvordan man kan arbejde med automat-tanker og mod-tanker. Det var rigtig godt at få på plads inden vi igen arbejdede i grupper.

Efter frokost og det videre arbejde var vores hoveder helt fyldte med ideer, nye tanker, egne tanker og meget andet da vi nåede slut-tidspunktet søndag kl. 15.

Månedens taber blev vores kære formand Karen Bak Andersen og præmien var præmien var 45 min Skypecoaching med Jacob Linnet inden vi ses i august.

Statements fra weekenden:

 • Jacob guidede os på bedste vis og gjorde sit bedste for at få alle med.
 • Det var festligt, sjovt og fornøjeligt.
 • Endnu en fantastisk fnuggelineweekend med tid til eftertanke, læring, sjov og ballade!
 • “luk døren til Netto”
 • God mad.
 • Godt vejr.
 • God underhold.
 • Gode samtaler.
 • Dejligt at arbejde med den psykologiske side af overvægt.
 • Han havde god tid, når han var rundt og snakke med os i grupperne.
 • Hvor er vi “bare” heldige, at være med i et netværk som Fnuggeline, hvor snakken går lystigt – også selvom det sommetider er år og dag siden vi sidst har mødtes. TAK for det! 
 • En afvigelse fra min horisont.
 • Det er rart at blive skubbet lidt til.
 • Efter et par dage er der begyndt at komme en plan ud af det.
 • Jeg skulle forbi kassen i Løvbjerg og alt det slik – og pludselig sad Jacob Linnet på skulder, og jeg kunne høre ham. Jeg købte intet slik!
 • Fredags aftens motion var overkommelig – rigtig fint efter en travl uge/dag.  Naboens unge fyre lurede lige over hækken.
 • Jacob Linnet gav et godt indblik i hjernens belønnings system.
 • Højrisiko situationer.
 • Vi skubbede til hinanden for at finde vej ind i sindet, det var meget lærerigt.
 • Højdepunktet lørdag aften var den sjove revy leveret af Trines familie. Dernæst Trines “salg” af tøj. Godt, underholdende og med god afsætning.
 • En rigtig dejlig weekend helt i fnuggelines ånd.  
 • Vi kommer igen til næste år

Tak for en fantastisk dejlig weekend.

På bestyrelsens vegne

Trine

Generalforsamling i Slankeforeningen Fnuggeline 5/5 2018

1) Dirigent – Laila er valgt.

2) Stemmetællere – Maja Petersen og Vivi Dixen er valgt.

3) Formandens beretning – stigning i medlemsantal, 10 skønne træf, wellness, træning, sjov motion, stigende fremmøde, fantastiske oplægsholdere og interessante input. Beretningen er godkendt. Opgave med profilering og udbredelse af lokal-grupper.

4) Godkendelse af regnskab – godkendt.

5) Indkomne forslag – ingen indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent – vi fastholder de 300 kr.

7) Diverse valg:
Karen Bak Andersen valgt til formand.
Forslåede personer: Margrethe Bak Andersen, Gurli Møller Nielsen, Trine Pedersen, Lene Nielsen og Else Linnet Toft.

2 Bestyrelsesmedlemmer – Else Linnet Toft (19 stemmer) og Trine Pedersen  (19 stemmer)

2 Suppleanter – Gurli Møller Nielsen (11 stemmer) og Margrethe Bak Andersen (14 stemmer)

Lene Nielsen (8 stemmer)

2 bilagskontrollanter – valgt er Laila Hansen og Solveig Kongsted

2 bilagskontrollant suppleanter – valgt er Maja Petersen og Jytte Conradse

8) Evt.
Linn – weekend
Københavner-tur
Jens Christian Holm
Tanita-vægt med strimmel

Konstituering
Formand – Karen Bak Andersen
Næstformand – Kirsten Dideriksen
Sekretær – Trine Pedersen
Kasserer – Inger Dynesen
Menige medlemmer – Mettelone Ranum,  Else Linnet Toft og Pia Jepsen
Suppleanter – Margrethe Bak Andersen og Gurli Møller Nielsen

 
Den 14 april mødte 31 glade ivrige deltagere op til vores træf i Vildbjerg Sports og Kulturcenter. 
 
Vi startede med kaffe te frugt og vejning, på strimmelvægt for dem der ønskede det.
Vores søde instruktør vanecoach Kris Lorenzen ankom og gav os et rigtigt godt indblik i hvad vanerne gør ved vores overvægt, og hvordan man kan ændre den lidt efter lidt – kun en af gangen. Meget meget interessant, så nu må vi kikke indad og se på hvilke vaner vi har som ikke er gode for os, og så stille og roligt igang med at ændre dem.
 
Efter foredraget var der frokost (tærte med salat) inden Fysioterapeut Inge Dueholm Andreasen tog os med ud i den friske luft til noget motion. Først lidt opvarmnings- og smidighedsøvelser inden vi gik på beachhåndboldbanen og spillede med en stor fitness bold, to forskellige boldspil. Mega sjovt og hårdt. Tror de fleste kunne mærke det i benene dagen efter selvom vi sluttede af med udspændingdøvelser.
Nu gik turen så til Herning hvor vi skulle i Mappstore og shoppe( Mappstore var sponsor på dagens tabergave). De fleste fik vist en lille pose med hjem til en god pris. -Øhh jeg købte kun 5 bluser- . Da det var i butikkens åbningstid så der også var andre kunder endte vi med at drysse på Cafe Poulsen og få en kop kaffe/te mm og sige farvel til hinanden der.
Alt i alt endnu en dejlig dag i Fnuggeline.
Referent Gurli
 

Fnuggeline-træf i Thyborøn lørdag den 9. marts 2018

Dagen startede kl. 10.30 i Thyborøn Fritidscenter med vejning og lidt frugt.

Derefter stod der gåtur på programmet, og det var en frisk og kold oplevelse, hvor mange fik set og sanset det skønne Vesterhav på tæt hold.

Efter gåturen var der frokost: En lækker fisketallerken med delikate fisk tilberedt på forskellige måder – utroligt velsmagende!

Til sidst gik turen til Frk. Askepot, hvor der var modeshow, konkurrencer, snacks, shopping, højt humør og fantastisk personale, der tålmodigt hjalp de indkøbs-hungrende kvinder med at finde det helt rigtige design.

Dagen sluttede af med at alle fik en goodie-bag indeholdende forskellige dejlige ting sponsoreret af Vestjysk Bank, LP Sport, Thyborøn Apoteksudsalg, Frk. Askepot og Pilgrim. Alle fik derudover Fnuggelines nye træningsbluse sponsoreret af Frk. Askepot og Studio med hjem.

Månedens taber blev Trine, som havde tabt over 3 kg i den kolde vintermåned – SÅ flot gået!

Referat fra Fnuggeline-træf på Livsstilshøjskolen i Gudum lørdag den 3. februar 2018
Vi startede med kaffe og vejning, og kl. 11 gik Zanne i gang med et oplæg omkring motion og dens betydning. Hun fortale bl.a. om forskellige former for træning, og om hvorfor det er så vigtigt at holde kroppen i gang, og dagens mantra var: Jeg træner ikke for at blive yngre, men for at blive ældre! Til sidst fik vi indblik i den optimale vægtabstræning, som indeholder:

 • Styrketræning mindst to gange om ugen
 • Kredsløbstræning mindst to gange om ugen af 20 minutters varighed
 • Mængdetræning

Efter frokosten var næste punkt på dagsordenen motion. Først skulle vi lave Bokwa, som er en Zumba lignende form for fitness kombineret med dans, hvor man tegner bogstaver, tal og tegn med fødderne, armene ja hele kroppen. Det var meget effektivt, og vi kom alle til at svede! Efter Bokwa lavede vi Body Tone på stol – også meget effektivt for sveddannelsen! 

Vi sluttede en dejlig dag i Gudum af med kaffe og frugt.

Fnuggelinetræf Lunden i Silkeborg 6.januar 2018
Lørdag morgen kl.8 er der en smule rim på bilen, da vi starter i Esbjerg. Turen op gennem det midtjyske byder på smukke disede landskaber. I den store lyse sal på Lunden er slankeduoen Lotte og Jørgen allerede i gang med at ordne det tekniske inden foredraget om ”Sense”.

TANKEKOST og Sense står der på lystavlen. Jørgen lægger ud med at fortælle sin egen historie og vise billede af sig selv ca.30 kg tungere. Lotte gør ligeså. Sammen leverer de en fortælling om, hvordan det drejer sig om at få vendt negative tanker om sig selv til positive.

Susy Wengel, der er ophavskvinde til ”Sense” har udviklet konceptet, fordi hun løb sur i Vægtkonsulenternes mange forbud og regler. ”Sense” har som udgangspunkt ganske få regler og mål foretages i ”håndfulde”. Der er ingen direkte regler og heller ingen forbud, den enkelte skal selv komme frem til at komme i kontakt med sin sultfornemmelse og ganske enkelt spise mindre.

Duoen taler og performer i næsten to timer, som ikke føltes lange. Vi bliver informeret om den pragmatiske tilgang til spisning. De fortæller om forskellige måder at spise på. Guider os gennem mindful spisning og viser os eksempler på ”Triggerfoods”, som er det vi ikke kan lade være med at spise løs af indtil vi får ondt i maven. Når vi æder løs af matadormix eller lakridsis til vi rammer kvalmegrænsen, er det vigtigt at finde ud af, hvornår lækkerierne begynder at smage mindre godt. Så må vi lære os selv at stoppe.

Budskabet i dialogen er, at det er vigtigt at normalisere sit forhold til mad. De fortæller også ligesom rigtig mange andre vi i tidens løb har lyttet til ved fnuggelinetræf, at der ikke findes nogen nem og enkelt vej til vægttab. 

Vægttab er en mental proces, som hvis man kan knække den kode for sig selv, er vejen frem.

De tre afsluttende råd lyder: 1. vægttab er til tider svært

 1. du skal udfordre gamle mønske
 2. men resultatet er det hele værd

Samfundets syn på overvægt er diskriminerende. At være fed er for mange ensbetydende med at være dum og besværlig for omgivelserne.

Frokosten er ris og kylling i carry. Suppleret med masser af frugt.

Med Lotte og Sørens foredrag i tankerne, begiver ca. 30 fnuggeliner sig til hotyoga. En enkelt deltager har læst opslaget som sauna og har medbragt badedragt. Problemet løses og instruktøren, der er en mand, beder fnuggelinerne slappe af, mens han selv klæder om. Snakken går livligt, da han vender tilbage. Så yoga sessionen starter forfra, afslapning kan ikke indehold ”snak”.

Hotyoga er virkelig ”hot”, og sjovt at stifte bekendtskab med.

Referat: Merete fra Esbjerg

Fnuggelinetræf lørdag den 25. november 2017 i Struer
Vi mødtes kl. 10.00 til vejning og lidt formiddagsmad på StruerSkolen, som er Kursuscenter Struers samarbejdspartner og nabo. Derefter fortalte Annika om skolen, og vi fik en rundvisning.

Annika gav et oplæg omkring bæredygtighed og om, hvor vigtigt det er, at vi passer på vores klode – og at en af måderne kunne være at have en ugentlig kødløs dag. Med en dag om ugen uden kød i et år sparer man så meget co2, som man bruger på 3 køreture fra Struer til KBH og tilbage igen!

Vi gik i køkkenet, blev inddelt i grupper og så blev der kokkereret følgende retter:

Blomkålscurry med ris og grove naanbrød
Champignonfrikadeller med ærtepesto og risotto
Løgpostej med broccolisalat
Falafelfyldt peberfrugt med ovnkartofler, salat og grøn dressing
Hytteostpostej med tilbehør
Tiramisu med marineret appelsin

Herefter var der buffet, hvor vi kunne smage alle de lækre retter.

Månedens taber blev kåret efter frokosten. Det blev igen Mette – stort tillykke 😊

Vi sluttede dagen af med et sjovt nissebankospil med mange fine præmier, og kl. 16 var opvasken klaret, så de sidste kunne køre hjem.

Træf i Herning d 28/10-17.

“Den mest udbredte toksiske tanke er: kulhydrater feder!” Således startede Morten Elsøe dagens foredrag med titlen “Detox din hjerne”.

Vi kender alle til anekdoter om hvordan en person har tabt en masse kilo ved bare lige at… 

Der var mange ting at tage med fra foredraget – særligt dette:

”Sukkerafhængighed findes ikke! SPISEAFHÆNGIGHED GØR!”

Et super spændende og tankevækkende foredrag. 

Månedens taber blev Mette – det blev til stor ros fra alle Fnuggeliner og en fin bog med hilsen fra Morten Elsøe. 

Efter at have indtaget en dejligt frokost med bl.a Gurli’s hjemmelavede lækkerier stod den på gåtur. Der blev gået godt til den lige indtil fristelsen i gågaden blev for stor og hva pokker – det forbrænder vel også en del kalorier at prøve tøj! 

Tak til alle for en dejlig dag.

Trine

Referat fra træf i DGI-huset i Herning lørdag den 16. september.

Vi var 18 friske kvinder der mødes til træf i DGI-huset i Herning. Efter en times snak og vejning, var vi klar til aquatræning med Christina. En dejlig time, hvor vi fik pulsen op, trænet styrke og i det hele taget nød at være i vandet. Efter vandpause var det så tid til Saunatema: Varme i sauna, dampbad, dufte, kolde bade, skrub til ansigt og krop! Det var SÅ dejligt og afslappende. Nydelse for krop og sjæl! Vi sluttede dagen med frokost i cafeen …og fik udråbt månedens taber, som var Jytte! Tillykke med det, Jytte😀

Referat fra Store Badedag den 19.-20. august.

Vi var 20 fnuggeliner, der var samlet på Fristedet i Skæring igen i år. Vi havde heldigvis vejret med os og kunne lave motion udendørs. Vi havde igen i år besøg af Jan og Tor. Vi lavede opvarmning med Tor og cirkeltræning med Jan.

Efter en kort pause lavede coretræning med Tor. Det er fantastisk, hvor mange træningsformer man kan lave i det fri. Jeg tror, at de fleste af os, kunne mærke træningen de efterfølgende dage. 

Efter frokost var vi i vandet, det var køligt og der var en del ålegræs, men det var alligevel dejligt.

Derefter var der Mindfulness i det fri med Tor. Jan sluttede af med dans også i det fri. Man bliver bare glad i hovedet af at danse med Jan. Endelig kårede vi månedens taber. Det blev Pia, som havde tabt sig mest. 

Tak til Jan og Tor for en fantastisk dag. 

Søndag havde vi besøg af diætist Anne Ravn som præsenterede sin nye bog ”Rigtig God Fordøjelse”. Hun gjorde os opmærksomhed, hvor vigtig det er at spise grove grøntsager og fødevarer med mange fibre. Hun anbefalede, at drikke vand tilsat æbleeddike. ½ l vand + 1 spsk. æbleeddike. Hun var en stor fortaler for madpyramiden.dk  

Et lille skridt i den sunde retning giver også et resultat. 

Tak til alle for en rigtig god weekend. Inger

Referat weekend 2017 med Birgitte Nymann Og Sharyn Dell. 

22 medlemmer ankom til Vildbjerg i løbet af eftermiddagen fredag d 9. juni, og den gode stemning og energi opstod! Vi skulle jo være sammen helt til søndag eftermiddag. 

OG det blev en dejlig weekend. Efter en kort indledning af en glad og veloplagt Birgitte gik vi i vandet til vandtræning og efterfølgende ”wellness” i det varme bassin og boblebadet. Senere talt vi om målsætning og weekendens forløb. Og sluttede aftenens program med en skøn visualisering 

Tidligt næste morgen var der vejning. Inger fra Århus havde tabt sig mest denne gang… Sejt, Inger. Så var der Pilates/Effekt eller svømning. Dagens input var om overbevisninger og selvværd samt om menneskets grundlæggende værdier. Der var masser at gå i gang med og tale om og tænke over hele dagen, som blev afsluttet med en gåtur med samtaler. Så tøjbytte og hygge.

Inden da havde vi haft besøg af Toni og hans kvindelige makker til Arobic…. Og vi fik rørt os, og også rørt lattermusklerne, for det var i sandhed et specielt par!! TAK for dette besøg også. 

Efter morgentræning ude eller i vandet var Birgitte på igen. Emnet var kost og nyt fra fronten, og vi kom rundt om en masse væsentlige ting for vægttab og sundhed generelt.  Det er altid en fornøjelse at være en del af et foredrag med Birgitte.  

Efter frokost sagde vi farvel….. og vi glæder os allerede til at gense hinanden! 

God sommer til alle. 

Under hele opholdet serverede køkkenet god og energigivende mad til os.!

PS…. Og vi ER bare LÆKRE!!!  

Kommentarer fra deltagerne: 

  • En dejlig weekend med input til både krop og sjæl. Dejlig motion og vild morsom lørdag eftermiddag, Birgitte og Sharyn var bare gode sammen. En weekend, hvor vi igen kom tættere på hinanden med gode snakke og hyggeligt samvær.   
  •  Tak for en dejlig weekend til jer alle. Nye tanker og ny energi giver I altså hver gang..både medlemmer og instruktører.
  • Også mange tak for en skøn weekend her fra Djævleøen. I var jo ikke farlige 😊 😊 😊Det var både inspirerende, hyggeligt og sjovt – mere end nok til et helt Kinderæg 🍳.  
  • Hjemvendt fra en helt forrygende weekend i Vildbjerg Centret. Birgitte Nymann var super fantastisk skøn som altid og hun havde medbragt en lige så skøn (og lige så skør) veninde.. Tusind tak til jer begge for et latterkrampende og sveddryppende HOT show 👏 👏 Også tak til alle de dejlige og LÆKRE Fnuggeliner der bare er helt vidunderlige at grine, strikke, snakke og også græde lidt sammen med. Elsker simpelthen vores lille unikke forening og alle dens skønne medlemmer    
  •  Har simpelthen aldrig været med til noget så sjovt… Lattertårer og sved flød i skøn forening   
  •  TAK for en super dejlig/sjov weekend, Rart med et trygt frirum, hvor der er plads til at være……. ligesom vi nu er!så skør) veninde.. Tusind tak til jer begge for et latterkrampende og sveddryppende HOT show 👏 👏 Også tak til alle de dejlige og LÆKRE Fnuggeliner der bare er helt vidunderlige at grine, strikke, snakke og også græde lidt sammen med. Elsker simpelthen vores lille unikke forening og alle dens skønne medlemmer så skør) veninde.. Tusind tak til jer begge for et latterkrampende og sveddryppende HOT show 👏 👏 Også tak til alle de dejlige og LÆKRE Fnuggeliner der bare er helt vidunderlige at grine, strikke, snakke og også græde lidt sammen med. Elsker simpelthen vores lille unikke forening og alle dens skønne medlemmer så skør) veninde.. Tusind tak til jer begge for et latterkrampende og sveddryppende HOT show 👏 👏 Også tak til alle de dejlige og LÆKRE Fnuggeliner der bare er helt vidunderlige at grine, strikke, snakke og også græde lidt sammen med. Elsker simpelthen vores lille unikke forening og alle dens skønne medlemmer så skør) veninde.. Tusind tak til jer begge for et latterkrampende og sveddryppende HOT show 👏 👏 Også tak til alle de dejlige og LÆKRE Fnuggeliner der bare er helt vidunderlige at grine, strikke, snakke og også græde lidt sammen med. Elsker simpelthen vores lille unikke forening og alle dens skønne medlemmer   
  •  Også jeg takker alle for en forrygende weekend med hygge, udfordringer, vores fantastiske undervisere og som sædvanlig med et godt sammenhold, hvor der er plads til glæde, alvor og eftertænksomhed  
  •  Det var som altid en kæmpe stor og givende fornøjelse på mange planer.
  •  Det giver god energi, når en flok positive og veloplagte  fnuggeliner mødes til weekend.Vi fik masser af gode input fra en ny forelsket og total  veloplagt Birgitte, godt suppleret af hendes lige så vidende veninde/kollega Sharyn. Genialt hvordan der bliver uddelt opgaver og laves grupper på kryds og tværs. Dejligt hvordan, der lige bliver “smuglet” motion ind i programmet. TAK til alle, der var med og til Fnuggeline fordi vi har dette trygge frirum, hvor vi kan snakke, grine, græde, støtte og opmuntre hinanden  
  •  Tak til vores super skønne trænere  
  •  så skør) veninde.. Tusind tak til jer begge for et latterkrampende og sveddryppende HOT show 👏 👏 Også tak til alle de dejlige og LÆKRE Fnuggeliner der bare er helt vidunderlige at grine, strikke, snakke og også græde lidt sammen med. Elsker simpelthen vores lille unikke forening og alle dens skønne medlemmer så skør) veninde.. Tusind tak til jer begge for et latterkrampende og sveddryppende HOT show 👏 👏 Også tak til alle de dejlige og LÆKRE Fnuggeliner der bare er helt vidunderlige at grine, strikke, snakke og også græde lidt sammen med. Elsker simpelthen vores lille unikke forening og alle dens skønne medlemmer  

Referat fra Natur træf i Aarhus den 21. maj.

Vi startede vores træf på Free Spirit i Risskov, hvor vi fik træning i Pilates Reformer. Det var en træningsform vi alle kunne være med til. Reformer træning er modstandstræning for hele kroppen med fokus på at styrke og forme kroppens kerne: mave og ryg.

Derefter gik turen til skoven ved Marienlund, vi havde booket en bålhytte, men den var desværre overtaget af diverse børn og voksne. Så vi måtte på en længere gåtur for at finde en egnet plads.

Efter at have spist vores medbragte frokost, lavede vi motion ledet af Dagmar. Det var dels cirkeltræning og sjove lege.

Vi havde en god dag, hvor skoven var lysegrøn og vejret var med os.

Månedens tabere blev Lene fra Aarhus og Kirsten fra Esbjerg. Stort tillykke til dem.

Inger

Referat af generalforsamling, Lunden Silkeborg 30/4-2017 

For 18. gang byder Karen som formand velkommen til generalforsamling i Fnuggeline til ca. halvdelen af medlemmerne, som er mødt op denne dag. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og godkendt  

Der er tre fraværende bestyrelsesmedlemmer, Mettelone, Grethe og Berit K.

 1. Som dirigent vælges Laila
 2. Stemmetællere er Gurli og Maja.
 3. Formandens beretning aflægges og godkendes
 4. Regnskabet gennemgås af Inger og er godkendt.

Der snakkes om prisen for weekenden: kunne den evt. gøres billigere ved større tilskud fra foreningen eller om at man individuelt kan søge tilskud fra foreningen til weekenden. 

 1. Der er ingen indkomne forslag.
 2. Kontingentet fortsætter med 300 kr årligt.
 3. Inger fortsætter som kasserer.

På valg er Mettelone, Helene og Kirsten, Helene modtager ikke genvalg. 

Desuden vælges to suppleanter. 

Der skal vælges fem personer, hvoraf de tre med flest stemmer går i bestyrelsen og de sidste to bliver suppleanter.

Der foreslås Mettelone, Kirsten, Trine, Pia J og Lene N. 

Til bestyrelsen vælger Pia J med 19 stemmer, Kirsten med 15 stemmer og Mettelone med 14 stemmer, som suppleanter vælges Trine med 13 stemmer og Lene N med 5 stemmer. 

Bilagskontrollanter er Laila og Mona, bilagskontrollantsuppleanter er Maja og Susanne. 

 1. Under evt. drøftes følgende:
  • Projekt med Jakob Linnet: egenbetaling, hverdag eller weekend, anden opstilling end 10 gange, dette tages op i bestyrelsen
  • Forslag til træf mailes til betyrelsen
  • Postkort tages i skoven ved næste træf i Århus
  • Der opfordres til at medlemmerne indbetaler kontingent til tiden, dvs. senest 1/7. 

Generalforsamlingen afsluttes. Derefter var der mulighed for at røre kroppen i selskab med  Britta og en redondobold eller nyde en gåtur i det dejlige vejr! Og så sluttede vi af med frokost.

Referat Fnuggeline træf i Esbjerg 25. 03. 2017

Læge Jakob Linnet, fra Aarhus, fortalte mange spændende ting om overvægt, og bl. a. at overvægt er 3 doblet på 20 år i alderen 25 til 44 årige.  Der blev vendt mange ting og stillet mange gode spørgsmål, alle fik noget med hjem ( i hovedet ) som man så kan gå og tænke over, hvad kan jeg bruge og hvad ikke.

Spisning er afhængig af forventninger, det starter med synet af maden.

Vi var 25 dejlige ”piger” vi fik ristet rugbrød/gulerodsstave og agurk med dip, kaffe/ the og vand.

Til frokost 3 slags salat, med flutes.

Så blev der danset linedance med Susanne, sjovt og hårdt, kan fint få sveden frem og pulsen op.

Dagen sluttede med hyggesnak, kaffe og en sund muffin.

Takker fra Esbjerg Afd. for god opbakning.

På vegne af Esbjerg Laila

Træf på Livstilscentret den 25/2 2017

Vi  var 19 fnuggeliner, der blev modtaget af afdelingsleder Lene Lange på Livstilscentret i Brædstrup.  Vi startede med at Lene fortalte om den nyeste forskning på overvægtsområdet.  Fakta om svær overvægt:

  • forekommer hos 1-2 % af befolkningen i verden
  • 40.763 personer i Danmark, hvor af 65% er kvinder
  • socialt ulige fordelt, især hos folk med  lav indkomst, kort uddannelse eller udenfor arbejdsmarkedet
  • geografisk ulige fordelt, flest i region Sjælland og Nordjylland
  • gradvist opstået
  • svært at komme af med pga tilbagefald
  • relateret til øget fysiske, mentale og sociale problemeroptil 90% lider af søvnapnø
  • giver oplevelsen af nedsat livskvalitet hos 42 % af de overvægtige 

Det positive er at jo mere man vejer, jo mere motiveret er man for at gøre noget ved det.

Fakta om fysisk aktivitet:

  • øger den fedtfrie masse og kropssammensætningen
  • medvirker til at vedligeholde vægt/vægttab på sigt
  • kunsten er at finde en lille indsats med et stort udbyttefungerer bedst i grupper med ligesindede og med professionel støtte
  • træner hjerte, kredsløb, balance, stabilitet, fysisk formåen i hverdagen og øger stofskiftet

Det vigtigste er at acceptere din krop.

Efter Lene havde fortalt om den spændende forskning, fortalte hun om Livsstilscentret. Livsstilscentret startede i 1996 og har 1800 indlæggelser(3×600) pr. år . Der mission er at tilbyde sekundær forebyggelse og være sundhedsfremmende, deres vision er at fremme sund livsstil således at patienterne opnår bedre livskvalitet og udvikler handleevne i forhold til at mestre egen sundhed og opnå bedre helbred.

Livsstilscentret tilbyder to forskellige typer ophold, et genoptræningsophold og et livsstilsophold. Opholdene er gratis, og man skal henvise af egen læge eller sygehus. Målgrupperne for livsstilsopholdet er personer med:

  • BMI over 30
  • Diabetes, hjertekarsygdom ,  for højt kolesterol, lungesygdom eller KOL
  • Ufrivillige barnløse pga svær overvægt

Man er indlagt 3×4 dage med 3 måneders mellemrum. Der er en telefonkonsultation med kontaktpersonen i mellem hver indlæggelse. De 3 moduler hedder: Mit gode liv, nye horisonter og mig og omverden.

Livsstilscentret har følgende forventninger til kursisterne: positiv indstilling og motiveret, deltager aktivt, selvhjulpen, forstå og tale dansk, kan indgå i holdundervisning og ikke har et misbrug. Livsstilscentret ønsker at give kursisterne nye perspektiver, hvor fokus flyttes fra vægten til almen sundhed og velvære. Det er også vigtig at stoppe en evt. vægtøgning, og lave en livstilsændring, hvor man bruger sundhedsstyrelsens kostråd. Det er også vigtigt at acceptere at livet ikke er let.

Efter Lenes foredrag fik vi en rundvisning på centret, inden vi spiste frokost og kårede Grethe fra Silkeborg som månedens taber. Pga forskellige omstændigheder blev det programsatte zumba aflyst. Det var et godt og lærerigt træf.

Referent  Maja

Fnuggelinereferat 7.jan. 2017 

Lundens smukke bygninger i Silkeborg dannede igen i år rammen om vores januartræf. 23 medlemmer kørte fra hele Jylland og Fyn ud på landevejene og trodsede vejrudsigten, som havde varslet isslag. Det blev heldigvis ikke til noget, så det blev en skøn køretur.

Anne Hvarregaard Moose leverede et meget engageret og nærværende foredrag om livsstilsændringer. Sammenligninger til diabetes- hjerte- og kræftpatienter var absolut relevante. 

Foredraget tog sit udgangspunkt i psykologien omkring, hvordan vi kan ændre vore vaner. Viden er ikke nok, vi skal være indstillet på, hvordan vi undgår at få vore dårlige undskyldninger til at bestemme, om vi vil forbedre vanerne eller ej. 

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan vi griber en livsstilsændring an. Først og fremmest skal vi selv være indstillet på, at det skal ske. Læger og andre i ens omgivelser kan ikke forandre dig, det kan du kun selv. 

Anne havde 52 transparenter, som vi fik udleveret på papir. Det gjorde hele foredraget og gennemgangen meget let at følge. Nogen af de sidste handlede om 7 måder til at undgå kage på. De var ret underholdende og tankevækkende. Selv er jeg ikke så forelsket i kage, men ”kuren” kan bruges overfor andre dumme vaner. 

Generelt er vaner gode, så skal man ikke tænke over alt, hvad man foretager sig. Men det kræver en bevidst indsats at bryde vaner, selv om man gerne vil bryde med dem, så vender de ofte meget nemt tilbage.   

Laila fra Esbjerg vandt ”Bamsen”, som kom med os i bilen hjem. En lille gåtur, hyggesnak og tøjbytning afsluttede en fin lørdag i Silkeborg. 

Merete/Esbjerg-gruppen. 

Referat fra træf/julefrokost i Timring den 26. november 2016

Vi ankom til Timring skole, der var lukket og mørk og med alarmen kørende på fuldt drøn! Gurli kom dog kort efter og lukkede os ind – og fik alarmen standset.

 Der blev hurtigt dækket borde, lavet te og opfundet alternativ kaffebrygning.

Kort derefter ankom Anika Thor fra KursusCenter Struer med alle madvarerne.  Anika lagde ud med en ”snak om mad” – som altid meget inspirerende, lærerig og praktisk.  En række tallerkner med eksempel på de rigtige madvalg for en dag og en række ved siden af med de forkerte (for os). Der var livlig snak og spørgeaktivitet.

 Månedens taber blev Pia Jepsen – som i præmie fik Anikas kogebog. 

Derefter blev vi delt i hold og lavede de lækreste retter fra Anika’s kogebog ”madværkstedet”.  Der blev lavet suppe, bagt boller, lavet salater, frikadeller med kikærter, stegt fiskefilleter, lavet hjemmelavet remoulade, bagt kage, lavet julesødt osv. osv.  Alt blev spist op!!! 

Som afslutning blev der spillet pakkespil – mange fantasifulde ideer – og alle fik mindst én pakke. 

Tak for en dejlig dag til Gurli og Anika – og alle I andre. 

Glædelig jul og Godt Nytår – Vi ses i Silkeborg 7. januar

Grethe 

Besøg på Højskolen Skærgården lørdag d. 24. sep. 2016 

23 fnuggeliner var tilmeldt til dette træf på Skærgården med Klaus Lundberg Olsen, som er lærer på skolen og tidligere i sit liv har vejet 245 kg. Så alle kom med en forventning om, at vi skulle høre mange kloge betragtninger om livet med så stor overvægt og om at komme af med nogle kilo. Og forventningerne blev opfyldte til fulde. 

Vi hørte om Skærgården og den indsats, der bliver gjort der. Vi hørte om forskning om fastholdelse af livsstilsændring. Vi hørte om vaner, gode og dårlige, teorien bag og mulighed for at ændre eller fastholde vaner, vi hørte om viljestyrke, som kan trænes, og vi fik nogle redskaber med hjem, som vi kan øve i hverdagen. Efter min mening fik vi alle noget med hjem, som vi kan arbejde med og tænke over. 

Vejret viste sig fra sin smukkeste side, så vi gik en tur i den flotte natur rundt om skolen – en tur med indlagt træning, for de, der ønskede det. Alvor og munterhed prægede snakken på turen rundt i skoven, hvor nogle fandt ud af, at det faktisk hjælper med livsstilsændring af motion og kost. For flere var det nemlig meget lettere at gå nu end for få måneder siden..SEJR!! Der var også plads til leg… gyngen over søen fristede, og Heidi måtte erkende, at det ikke dur at gynge over vand med mobil i lommen. Har dog hørt i dag, at den stadig virker efter turen i vandet! 

Månedens taber blev Ally. Tillykke med det. 

Skærgården forkælede os med dejlig mad hele dagen, og Fnuggeline takker for et dejligt besøg i Lind.

Karen. 

 1. På vej hjem kørte en flok af os til lagersalg af UNO tøj hos Trines mor i Sørvad. Det var også et indbringende besøg…både for os og Trines mor !!Kan anbefales!

Referat fra Store Badedag den 20. august og 21. august.

Det var dejligt at se så mange fnuggeliner til dette træf. 

Vi havde besøg med af vores ”drenge” Jan og Tor. 

Vi startede med ”Vild med Dans” og den fik ikke for lidt. Jeg glemte helt dårlig ryg og ben. Man kan ikke få smilet væk efter sådan et time med Jan. Det var bare super. 

Så gik vi uden for på græsplanen, hvor vi lavede gang på mange sjove måder samt øvelser, som jeg har haft ”glæde af” i flere dage. 

Efter frokost gik vi til vandet og fik det kolde gys, men dejligt. 

Så stod den på udspænding og afspænding ledet af Tor, jeg tror, der var nogen, næsten fik en lille lur. 

Tusind tak til Jan og Tor. Vi glæder os til at se jer igen. 

Så stod den på madlavning, aftensmad, sang og hygge. 

Næste morgen var der nogle friske fnuggeliner, der var i vandet.

Efter morgenmad fik vi besøg af Ingrid Videbech, som holdt foredrag om ”Succes med sund Livsændring”: For at skabe en ændring skal det være værdi for dig, så du bliver tilfreds med livet (sund livsstil). 

Ingrid fortalte om Succesblomsten: Målet, motivationen, selvindsigt, ny viden og en plan. 

Forandring i forhold til dig selv: Du er værd at brug tid på, tage ansvar, fyld din egen skål, aftaler med dig selv er de vigtigste, mod til at se på nærmere på venner, tilbageskridt kan man lære af. 

Målsætning er værdier skal passe med dine mål, mål skal passe til forventningerne. 

Søvn er meget vigtig.  Ingrid anbefalede åndedrætsøvelser og om at være mindful. 

Tak til jer alle for en god weekend. Inger