Træf

i 2020

  Sted
16.08.20 Store Badedag med Lise Brinkman, et liv fyldt med gode energier.  

Sted: Fristedet, Plantagevej 14, Skæring, 8250 Egå

Kl.10,30           Velkomst og vejning (mulighed at spise jeres medbragte formiddagsmad). 

Kl.11,00-13,00  Et spændende, humoristisk foredrag, som åbner døren til den kinesiske medicinske verden. Her går vi ind i teorien om de ’De 5 elementer’ og opdager, at de 5 smagsgivere også gemmer sig her. Vi skal være nysgerrige på, hvordan de kan relatere sig til os som individuelle individer. Vi kigger også ind i, hvordan kineserne anskuer mad, kropsbalance og livsstil. I de fem elementer får vi også kinesernes svar på, hvad det vil sige at være i et energetisk flow. NB Det er muligt at få NADA før foredraget starter. NADA er en evidensbaseret behandlingsform, som er med til at stabilisere kroppen ved hjælp af øreakupunktur, mere specifikt 5 nåle i hvert øre. NADA kan bl.a. afhjælpe afhængig

Kl. 13,00-13,45  Frokost vi spiser vores medbragte mad.

Kl. 13,45-14,45  Vi går til vandet. Vandgymnastik og fri leg i vandet. (aktiviteten er afhængig af vejret).

Kl. 15,00-            Afslutning medbragt eftermiddagsmad.

Træffet er gratis, da I selv skal medbringe mad og drikkevarer.

Vi overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer mht. afstand og hygiejne.

Medbring selv mad, drikkevarer og håndsprit.

Der vil løbende gjort rent på toiletterne.

Vi håber på denne måde at få et trygt og hyggeligt træf.

Tilmelding senest 31. juli 2020 til inger.dynesen@gmail.com eller på facebook. 

20.09.20 Generalforsamling i Slankeforeningen Fnuggeline – Netværk for svært overvægtige kvinder søndag d. 20.09.20.    

Lunden, Vestergade 74, Silkeborg

Program. 

9.45 – 10.15. Ankomst, vejning. Evt. medbragt kaffe og mad.

10.30. Generalforsamling ifølge vedtægterne.

12.00. Frokost.

12.30. Birgitte Nymann. Foredrag om kost. Træning udenfor, hvis vejret er OK.

Slut ca. kl. 15.

Dagsorden:

Valg af referent

 1. Valg af dirigent       
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Indkomne forslag.
  Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres på foreningens website samt tilsendes kontaktpersonerne og vedtages eller forkastes af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
 6. Fastsættelse at kontingent.
 7. Diverse valg
  Valg af formand. På valg er Karen Bak Andersen     
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Else Toft og Margrethe B. Andersen
  Valg af 2 suppleanter. Vælges for 1 år. (Gurli Nielsen og Pia Jepsen)
  Valg af 2 bilagskontrollanter (Laila Hansen og Solveig Kongsted) + suppleanter       
 8. Eventuelt.

Mvh.  Bestyrelsen

Tilmelding senest den 5.9.20 til karenbak0@gmail.com 

 25.10.20    

 

Mødested Vildbjerg sports og Kulturcenter. 
 
Mødetid 10.30.
Motion 11.00-12.00 med Inge Andreassen
Frokost 12.00-12.45 frokost
Hypnoterapi med små øvelser til hjælp ifm. Vægttab ved Inge fraVildbjerg Hypnose 13.00-15.00
Tak for i dag 15.30
 
Tilmelding: gurlioggert@gmail.com senest 8.10.
Husk vi overholder myndighedernes retningslinjer. Medbring selv håndsprit. 
28.11.20 November træf.
Spangsbjergskolen skrænten 120.
Vi overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.    

I skal selv medbringe alt hvad i vil fortærer.

Program.
10.00  Velkomst information om retningslinjer, vejning.
10.30  Foredrag med Vanecoast Rikke Højland.
Indholdet bliver, hvordan vi kan ændre vaner finde løsninger/strategier så man træffer de bedste valg, i forhold til julens og andre tiders, store udbud f.eks ved buffeter.
Ca. 12.30 Vi spiser vores medbragte mad.
Ca. 13.30 Vi medbringer noget til at lave dekorationer af, vi vil lave dekorationer, hvor Vivi fra Fyn, vil vejlede os.

Træffet er gratis, da i selv skal medbringe mad og drikkevarer, kan ændres hvis der kommer andre retningslinjer.

Tilmelding til:  Kirsten.dideriksen@outlook.dk  Senest 13 november.

17.01.21 Nytårskurs, sjov, alvor og træning med Jan Svensson og Tor Andersen www.powerhousecph.dk         

Informationer kommer hen på året

  Tilmelding er bindende. Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal
der betales deltagergebyr på mobilpay 48974