Træf

i 2023

 
Sted
24. juni Generalforsamling og besøg ved Frk. Askepot i Thyborøn

 

 

 
Thyborøn skole, Skolevej 7, 7680 Thyborøn.
Kl. 10.00. Ankomst og evt. vejning.
Kl. 10.30. Generalforsamling efter vedtægterne.
 
1: Valg af dirigentd og referent
2: Valg af stemmetællere.
3: Bestyrelsens beretning.
4: Godkendelse af det reviderede regnskab.
5: Indkomne forslag.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres på foreningens website samt tilsendes kontaktpersonerne og vedtages eller forkastes af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
6: Fastsættelse af kontingent.
7: Diverse valg
Valg af kasserer. Jette Agerholm Pedersen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Helene Smedegård, Kirsten Dideriksen og Trine Karred Larsen.
Valg af 2 suppleanter. Vælges for 1 år. Maja Petersen og Birgitte Nissen.
Valg af 2 bilagskontrollanter( Laila Hansen og Solveig Kongsted) + suppleanter
8. Eventuelt.
Kl.12.00. Frokost
Kl.13.00 Besøg hos Frk. Askepot.
Ca. 14.30 Havbad ved en af strandene i Thyborøn.
Tilmelding senest d. 10. juni på karenbak0@gmail.com eller på opslaget i “Aktiv i Fnuggeline”
Med venlig hilsen bestyrelsen.
 26. august  Træf på Marselisborgcentret i Århus med psykolog Henrik Holm 
16. september  Træf på folkestedet i Århus om søvn
7. oktober  Vandtræning og saunagus i Them
25. november  Julehygge med bagning mm i Esbjerg
  Med ret til ændringer 😉
  Tilmelding er bindende. Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal
der betales deltagergebyr på mobilpay 48974